Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Försäljningsvillkor för Bränsle

Villkor vid köp av bränsle

Betalningsvillkor
30 dagar

Pris
Veckopris med leveransdagen som gällande.

Avtalstid
Löpande med 30 dagars ömsesidig uppsägning om inte annat överenskommits mellan parterna.

Leveranstid
Orderdag +3-5 arbetsdagar om ej annat överenskommits.
Minsta volym är 1500 liter per produkt. Vid mindre volymer tillkommer en ersättning.
Jourleverans kan i de flesta fall ombesörjas mot ersättning.

Returavgift
Returavgift tages ut om kunden beställt fel vara eller ej kunnat ta emot beställd mängd efter gällande taxa.

Reklamationer
Köparen är skyldig att vid mottagandet genast kontrollera att levererad kvantitet och kvalitet överensstämmer med Köparens beställning och upprättad leveransnota. Reklamation avseende kvantitet och kvalitet skall för att beaktas, ske omedelbart efter verkställd leverans.

Köparens ansvar
Köparen ansvarar för att tillfartsväg har erforderlig bärighet och är plogad vintertid. Köparen ansvarar vidare för att leveransplatsen är tillfredsställande uppmärkt. Gällande lag krav på tank och leveransplats ska var uppfyllda samt påfyllningen ska vara lätt åtkomligt och överfyllnadsskyddet ska fungera. Extra kostnader som åsamkas Svenska Foder i samband med leverans debiteras Köparen. Köparen skall även ersätta de merkostnader som kan drabba Svenska Foder p.g.a. att leverans inte kunnat ske av hela kvantiteten. Lämna alltid vägbeskrivning samt telefonnummer så att leverantören kan hitta och ringa vid leverans.

Svenska Foders ansvar
Svenska Foder tar inget som helst ansvar för varornas funktion eller skador uppkommer på kunds utrustning relaterat till oljan utan detta blir en sak mellan kunden o oljebolaget.

Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: