Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Vässa din fårproduktion året runt

Rekommendationer för alla stadier

Sintid/Viloperiod

Här finns möjligheten att påverka kommande säsong. Det är nu tackans hull ska justeras om det behövs och vi ser till att tackan går in i nästa säsong med en bra vitamin- och mineralstatus med hjälp av Deltamin Får.

Hur många av de befruktade äggen som utvecklas till lamm, immunförsvaret, råmjölkens kvalitet, hur snabbt lammen börjar dia, hur bra de håller värmen och hur många som överlever är några parametrar som alla påverkas av tackans vitamin- och mineralstatus under sintid och dräktighet.

Betäckning

Innan betäckningens start ska baggen ha hunnit anpassa sig till kraftfodret och han bör vara strax över normalhull.

För att gynna fruktsamheten och lammöverlevnaden ska tackan vara i normalt hull. En mindre kraftfodergiva eller Easy-Lick High Energy Sheep fungerar som flushing.

Lågdräktighet

Påbörja kraftfodertilldelningen i god tid före lamning så att vommen hinner anpassa sig.

En dräktig tacka som får för lite foder kommer producera mindre råmjölk och av sämre kvalitet. Hennes lamm kommer också vara mindre och svagare. Scanna helst tackan och anpassa givan efter hur många lamm hon väntar. Eftersom kraftfodergivan fortfarande är relativt låg så är mineralfodret extra viktigt.

Högdräktighet

En onödigt hög andel av lammdödligheten beror på en undermålig utfodring av den dräktiga tackan.

Konsumtionen sjunker samtidigt som hennes behov av både energi och protein ökar. Framförallt är det vomstabilt protein och en anpassad aminosyrasammansättning med mycket metionin som är viktigt. Fiol Vitaluppfyller den högdräktiga tackans behov. Erbjud Deltamin Får under hela dräktigheten.

Lamning

Tackans behov ökar fort. Möt med ökande giva Fiol Vital. Råmjölken är avgörande för lammens fortsatta utveckling. Lägg lite extra omsorg på att se till att alla verkligen får i sig tillräckligt med råmjölk så snart som möjligt efter födseln.

En bra mängd är 2 dl per kg kroppsvikt det första dygnet. Se till att alltid ha råmjölk av bra kvalitet i frysen. Lammens vomutveckling och fortsatta tillväxt gynnas av att de erbjuds Fiol Vital, så tidigt som möjligt, gärna från första dagen.

Digivning

Tackans näringsbehov är nu som högst och hon behöver energi och vomstabilt protein. Fiol Vital förser henne med detta och gynnar mjölkproduktionen. Genom att minimera viktförlusten läggs också grunden för att tackan ska kunna bli dräktig igen. Lamm som konsumerar rikligt med Fiol Vital ges bästa tänkbara förutsättningar för en maximal tillväxt.

En tidig kraftfoderkonsumtion sparar tackan och ger möjlighet till en tidigare avvänjning. Om tackan drabbas av juverinflammation eller om hon inte har tillräckligt med mjölk t.ex. vid trillingfödslar är det bra att ge lammen mjölkersättning som Fiol Lammnäring.

Bete

Ett bra bete kan generera en god tillväxt. När betet inte riktigt avkastar som det är tänkt eller när man siktar på de riktigt höga tillväxterna ger Fiol Vital eller Fiol Får den extra näring som behövs.

Oavsett krav på tillväxt så behöver djuren ha Deltamin Får i fri tillgång under betet för att tillgodose sitt behov av selen och andra mineraler. Efter betet är det för slutgödning för slaktlammen medan det för resterande får går tillbaka till sintid/viloperiod.

Slutgödning

En kort och intensiv period av slutgödning kan vara fördelaktigt för slaktkroppen och det ekonomiska nettot.

Beroende på grovfodrets kvalitet, lammets ålder och krav på tillväxthastighet – fodra Fiol Vital eller Fiol Får så att du når dina mål. 

Utfodringsguide

Guide för utfodring av Fiol Kraftfoder, både färdigfoder och proteinkoncentrat, samt Deltamin mineralfoder.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: