SlaktgrisarHelfoder, koncentrat & premixer till slaktgrisar

Hitta rätt foder till slaktgrisar för att öka tillväxten

Svenska Foders helfoder för slaktgrisar finns i ett flertal olika varianter avsedda att användas från 25-30 kilos vikt. Till hemmablandare kan vi erbjuda koncentrat och premixer. Basen för ett bra foderutnyttjande är välbalanserade foder. Det handlar om att tillgodose alla grisens näringskrav – för att uppnå hög effektivitet i slaktgrisproduktionen. Här presenterar vi våra helfoder, koncentrat och premixer till slaktgrisar som kan komma att påverka tillväxten.

Helfoder för slaktgrisar

Opti Start Med högt näringsinnehåll

Opti Start är fodret med många möjligheter. Ett energi- och aminosyrarikt foder med extra hög smaklighet. Vitamin- och spårämnesinnehållet är förstärkt och fiberspjälkande enzymer är tillsatta för att höja smältbarheten. . Ska användas som första foder i ett fasutfodringssystem. Förutom att användas som ett insättningsfoder är det även tillräckligt bra för att vara ett intressant alternativ för tillväxtgrisar som väger mer än 20 kg. Opti Start kan även användas som enhetsfoder tillsammans med vassle. Opti Start följer Svenska Foders koncept AminoBalans!

Opti Bonus För besättningar med höga krav på produktionsresultaten

Fodret har en hög nivå av aminosyror och innehåller också fiberspjälkande enzymer för att höja smältbarheten. Opti Bonus passar dig som har höga krav på produktionsresultaten, men som väljer att ha ett och samma foder under hela uppfödningsperioden. Opti Bonus kan också användas som första foder i ett utfodringssystem med två faser alternativt som mittfas-foder i ett trefas-system. Opti Bonus följer Svenska Foders koncept AminoBalans!

Opti Basic

Använder du dig av fasutfodring är Opti Basic ett utmärkt slutfasfoder. Men Opti Basic passar också som ett enhetsfoder i besättningar med lägre intensitet då det innehåller en något lägre nivå av aminosyror. Opti Basic följer Svenska Foders koncept AminoBalans!

Nya Opti Drank

Utfodras tillsammans med drank från 25 kg fram till slakt.

Opti Maxi Drank

Ett foder som passar då höga givor av drank utfodras.

Vi tillverkar även foder anpassade till olika blöta foderråvaror.
Kontakta våra duktiga säljare så berättar de mer.

Fasutfodring

Den unga slaktgrisen har högre krav på fodret än en äldre gris. Insättningsfodret behöver ha högt näringsinnehåll och smaklighet då det oftast är foderintaget som begränsar tillväxten. I takt med att grisen sedan växer och blir äldre sjunker näringsbehovet. Genom att använda foder som är anpassat till grisens behov utnyttjas fodret bättre och lösningen blir oftast mer ekonomisk.

Bild som visar utfodringsstrategier för slaktgris

Koncentrat till slaktgrisar

Helt vegetabiliska koncentrat till slaktgrisar! Utgå från din egen spannmål i optimeringen och få det foder du vill ha med våra koncentrat. SLAKT är vårt familjenamn på koncentrat till slaktgrisar. I SLAKT-sortimentet hittar du flexibla produkter fullt ut anpassade efter din spannmål. Alla slaktgriskoncentrat ingår i +Fytas-konceptet. Med tillsats av enzymet fytas utnyttjas fosforn bättre. Något som har direkt betydelse för både tillväxt och foderutnyttjande. Våra duktiga säljare optimerar fram den bästa foderlösningen för din besättning, naturligtvis baserat på gårdens egna analysresultat.

Välj koncentrat utifrån de fodermedel som finns på gården

Det är viktigt att välja rätt koncentrat. Spannmålens proteinhalt är avgörande, dels för valet av koncentrat, men även för rätt inblandningsnivå. Vi har produkter vars näringsinnehåll är anpassat för användning tillsammans med fodermedel som ärtor, åkerbönor, drank och permeatvassle. Alla våra koncentrat kan användas i såväl blöt- som torrutfodring. I sortiments-översikten framgår de vanligaste koncentraten.

Slakt PRO Ett allroundkoncentrat till slaktgrisar

  • Passar såväl i torr- som blötutfodring
  • Speciellt till spannmål med låg till medelhög proteinhalt
  • Finns även i säck

Slakt Maxi Ett allroundkoncentrat till slaktgrisar

Passar såväl i torr- som blötutfodring

Slakt Ärt

  • Ett koncentrat att använda ihop med ärter (upp till 20 % ärter)
  • Aminosyror, vitaminer och mineraler är balanserade för att passa i olika ärtfoderstater

Vi har även slaktgriskoncentrat avpassade för drank och permeat.

Premixer till slaktgrisar

Konceptet premixer täcker Svenska Foders samtliga högkoncentrerade produkter till grisar. Dessa produkter innehåller olika nivåer av protein, aminosyror, vitaminer och mineraler. Därför har vi rubricerat dem som “ett tema med variationer”. De kan följaktligen kompletteras med ett flertal olika fodermedel (soja, spannmål och vassle eller andra alternativa fodermedel). Dock har varje enskild premix ett specifikt användningsområde i kombination med spannmål och soja samt olika slags vassle. Ibland även som torrfoderalternativ. Vi har ett stort antal premixer att välja mellan och gör även skräddarsydda gårdspremixer.

Det är gårdsoptimeringen som slutgiltigt avgör valet av premix och nivå på inblandningen. Kontakta våra kunniga säljare så tar de tillsammans med dig fram det optimala fodret.