Ekologiska fjäderfäfoder

Det ekologiska värpfoderprogrammet

Som ett resultat av diskussionerna kring dioxin så lanserades ett nytt fasutfodringskoncept våren 2017 för att hålla nere fiskmjölsnivåerna. Då kom äggbranschen överens om att använda max 5 % fiskmjöl under den första fasen upp till 35 veckor.

I den andra fasen sjunker andelen tillåtet fiskmjöl till 4 % och i den tredje fasen är nivån ytterligare lägre. Lämplig tid att gå över på det tredje fodret är vid ca 50 – 55 veckors ålder. Allt med beaktande av produktionsnivå, skalkvalitet, befjädring och foderkonsumtion. Att hålla sig till denna uppdelning i olika utfodringsfaser ger möjlighet att klart minska andelen fiskmjöl och samtidigt uppnå ekologisk andel i produktionen samt ge hönan ett välbalanserat och näringsrikt foder för hönans olika perioder.

Fas 1: Värp Grön Extra

Värp Grön Extra är ett foder med fokus på att ge hönan den näringstillförsel hon behöver under den känsliga uppvärpsperioden. Högt i näringsinnehåll och skonsamt råvaruval.

Fas 2: Värp Grön Standard

Värp Grön Standard används efter Värp Grön Extra när hönan är uppe i en stabil produktion.

Fas 3: Värp Grön Light

Värp Grön Light är anpassad för hönans behov lite senare i livet och där fokus på skalkvalitet är lite större.

Förutom färdigfoder har vi också ett koncentratprogram där du kan välja koncentrat utefter den spannmålsnivå du önskar använda. Det finns även ett koncentrat för dig som har fiskmjöl på gården.