Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Certifierade & GMO-fria råvaror

GMO-fria råvaror

Alla råvaror som Svenska Foder hanterar är GMO-fria. Att endast använda råvaror som inte är genetiskt modifierade är en överenskommelse mellan den svenska foderindustrin, branschorganisationer och livsmedelsproducenter. Förutsatt att ingen av dessa parter ändrar sina krav gäller ovanstående rörande GMO-fria råvaror fram till och med 31 december 2024.

Ansvarsfullt producerad soja

Sojamjöl är en viktig ingrediens i många av de foder som produceras i Sverige, inte minst till grisar och fjäderfä. Proteininnehållet såväl som smakligheten är hög och aminosyrasammansättningen gynnsam.

Svenska Foder anser att det är viktigt att den soja som används i våra foder är producerad under hållbara former. Svenska Foder har valt att samarbeta med leverantörer som ställer höga krav på sojaodlingen. Allt sojamjöl med sydamerikanskt ursprung som används och hanterats av Svenska Foder är certifierat enligt ProTerra.

Däribland innefattas exempelvis att man förutom gällande lagkrav också:

  • Skyddar Amazonas och andra naturområden med högt värde.
  • Har en strängare reglering av vilka bekämpningsmedel som tillåts samt hur dessa hanteras.
  • Tillämpar högre krav på arbetsförhållande vilket inkluderar exempelvis säkerhet, jämställdhet, föreningsfrihet och rimliga löner.
  • Förbjuder barnarbete och tvångsarbete.
  • Respekterar lokalbefolkningen vad gäller bl.a. markrättigheter.

Sojadialogen

I Sverige finns något som kallas sojadialogen eller sojainitiativet som arbetar för att sojan som används i svensk foderproduktion ska vara ansvarsfullt producerad, enligt ovan. Att ställa dessa krav på den sydamerikanska sojaproduktionen är något som Svenska Foder till fullo stödjer och lever upp till. Vi har därför valt att underteckna och följa sojadialogens avsiktsförklaring.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: