Deltamin MineralfoderFrämja hälsa, fruktsamhet & produktion

Deltamin Mineralfoder är utvecklade för att främja hälsa, fruktsamhet och produktion. Det finns anpassade produkter för de flesta tillfällen. Hittar du ändå inte vad du söker hjälper vi dig gärna att ta fram ett gårdsanpassat mineralfoder (min. 900 kg per lev. tillfälle).

Mineraler för
mjölkande kor

Baskrav
Allsidiga och prisvärda

Deltamin Bas Normal

Eko-logotyp

Normal Ca/P-kvot

Deltamin Bas Ca

Eko-logotyp

Hög Ca/P-kvot

Höga prestationskrav
Extra Cu, Mg, Se och vitaminer

Deltamin Topp Normal

Eko-logotyp

Normal Ca/P-kvot

Deltamin Topp Ca

Eko-logotyp

Hög Ca/P-kvot

Deltamin Topp P

Eko-logotyp

Låg Ca/P-kvot

Deltamin Topp Se-E

Selenjäst och naturligt E-vitamin

Deltamin Topp ProtiSpar

Eko-logotyp

Ökar proteinutnyttjandet

Prestation, hälsa, klövar och fruktsamhet
Organiska mikromineraler, biotin, naturligt E-vitamin

Deltamin Fertil Ca

Hög Ca/P-kvot

Deltamin Fertil P

Låg Ca/P-kvot

Deltamin Fertil Se

Selenjäst

Mycket spannmål
Fosforfria, extra Cu och E-vitamin

Deltamin MikroVit

Eko-logotyp

Extra mikromineraler

Deltamin Mg

Eko-logotyp

Extra Mg

För mixervagnar
Extra Mg, Cu och Se

Deltamin Mixer Normal

Eko-logotyp

Normal Ca/P-kvot

Deltamin Mixer Ca

Eko-logotyp

Hög Ca/P-kvot

Pellets
Extra smaklig och dammfri

Deltamin Pellets Normal

Extra smaklig

Mineraler för
sinkor

Sintid
Låg Ca och P, extra Se och E-vitamin

Deltamin Sin

Välbalanserad för alla sinkor

Deltamin Sin Fertil

Organiska mikromineraler och biotin

Deltamin Slick Sin

Smaklig, vomskyddat Se och extra E-vitamin

Mot kalvningsförlamning
Verkar för en problemfri start på laktationen

Deltamin CAB

Eko-logotyp

Lågt CAB-värde

X-Zelit Complete All Dry

Innehåller X-Zelit

Mineraler för
dikor och växande kor

Köttdjur
Anpassade för ungdjur

Deltamin Di

Eko-logotyp

Organiskt Se och naturligt E-vitamin

Deltamin Sin

Välbalanserad för alla sinkor

Deltamin Kött

Eko-logotyp

Hög Ca och extra Se

Växande
Verkar för en problemfri start på laktationen

Deltamin Kviga

Eko-logotyp

Extra zink, naturligt E-vitamin och organiskt Se

Deltamin Kött

Eko-logotyp

Hög Ca och extra Se

Mineraler för
sommaren

Granulat
Anpassade för bete och värme

Deltamin Bete

Eko-logotyp

Extra smaklig och extra salt

Deltamin Värme

Eko-logotyp

Motverkar värmestress

Slickbaljor
Praktiska och smakliga

Deltamin Slick Nöt

Eko-logotyp

Extra salt

Deltamin Slick Vitlök

Eko-logotyp

Mot flugor och bitande insekter

Deltamin Slick Sin

Eko-logotyp

Extra smaklig, vomskyddat Se och extra E-vit

EasyLick HighMag

Eko-logotyp

Extra smaklig och hög Mg

Boli
Långtidsverkande i 90 dagar

Bolus Nöt

Mg, spårämnen och extra E-vitamin