Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Rengöringsschema för ditt stall

Rengöring & desinfektion

1. Utgödsling och blötläggning

Gödsla ut och blötlägg avdelningen och alla inventarier.

2. Rengöring av vattensystem

Börja med detta innan grovtvätten. Under normala förhållanden räcker det med en desinfektion av vattensystemet med Cid 2000. Om systemet är mycket smutsigt rekommenderas att först göra rent vattensystemet med DM Clean (såpa för vattenledningar). Därefter görs en desinfektion med Cid 2000.

(Obs! Viktigt att DM Clean och Cid 2000 inte blandas).

Vattenrengöring

Tillsätt 3-5 % DM Clean i vattensystemet och låt detta verka i max 2 timmar. Därefter skölj noggrant systemet med rent vatten, innan desinfektionen.

Vattendesinfektion

 Tillsätt 2 % Cid 2000 via en vattendoserare och låt lösningen stå i rören i 5-12 timmar. Låt detta ske medan grovtvätten av stallet sker, så att Cid 2000 sköljer igenom nipplarna när dessa påverkas av vattenstrålen från högtryckstvätten. Skölj därefter med rent vatten.

3. Grovtvätt

Grundlig fintvätt med tvättrobot + manuell hög tryckstvätt, all synlig gödsel skall vara borta (>90% rent).
Var speciellt uppmärksam på följande kritiska punkter:
 
  • Ventilationsrör och fläktar på båda sidor
  • Väggventiler och luftintag
  • Golvet: Sprickor och håligheter
  • Fodernedsläppsrör, tvättas gärna invändigt med iller
  • Foderledningar, utvändig tvätt
  • Dricksvattensystemet utvändigt
Finrengöringen avslutas med en visuell kontroll av stallet innan det läggs ut såpa på ytor och material.
 

4. Tvätt med såpa

Applicera rengöringsmedlet Kenosan med skumlans och lågt tryck. Dosering 1,5% – (ca. 4,5 ltr i BB-stall (15×26) och ca. 4 ltr. i tillväxtstall (15×20) och ca. 7 ltr. i slaktgrisstall (48×15), inkl. inventarier, yta etc). Se till att komma åt bakom rör, lösdelar, mattor, kastrationsvagnar, fodervagnar och övriga inventarier. Glöm ej att rengöra skumpistolen efteråt med rent vatten.
 
Låt Kenosan sitta kvar i 30 till 60 minuter (ska inte torka ut). Därefter tvättas rengöringsmedlet bort med lågt tryck (ca. 80 till 100 bar) och hög vattenmängd. Avsluta med att ta bort vatten i tråg och hoar. Torka upp stallarna innan desinfektion.

5. Desinfektion

Desinfektion, i stall utan djur används Virocid med skumpistol.

Var noggrann med desinfektion omkring alla inventarier, sprickor, hörnor, drivgångar, väggar, kastration /fodervagnar, vattenkoppar etc.

Använd ansiktsmask med A2+A3 filter vid desinfektion.

Glöm ej att rengöra skumlans med rent vatten efter användning.

Låt stallen stå i ca. 2 timmar innan värme och ventilation sätts igång.

Grisningsavdelningen: När stallet är torrt, strö Stalosan F på golvet, för att säkra en desinfektion vid grisningen.

Utlastningsrum, ramp och vagnar rengörs med högrycks-tvätt efter varje gång det har använts. Desinficera med 0,2 ltr. Virocid. Det räcker till ca. 50 m2 yta. I kalla perioder används Virocid med dubbel dosering.

Betäckningsstall: vid avvänjning och fram till betäckning, ska det vara en torr yta vid suggornas juver. 
Manuell daglig rengöring och uttorkning med Stalosan, hjälper till med detta.

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: