Fjäderfäfoder

Foder för fjäderfä

Vi på Svenska Foder har foder för värphöns, livkyckling samt matfågel och kalkon. Vi har dessutom ett sortiment av ekologiskt fjäderfäfoder. Vårt ekologiska sortiment består av fyra färdigfoder för de olika produktionsperioderna samt tre olika koncentrat beroende på vilka råvaror du har på gården. 

När dina fåglar behöver extra stöttning har vi tillskott och mineraler som kan användas i förebyggande syfte eller vid akuta problem. Bland annat olika syror för dricksvattnet och flytande tillskott, samt pickstenar och lusernbalar som främjar fågelns sysselsättning 

Rengöring och desinfektion är grunden för att lyckas med sin produktion. Vi har ett komplett sortiment av de produkter du behöver. Exempelvis flertalet desinfektionsmedel för olika behov samt rengöring och desinfektion för vattenledningar.

I fokus