Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Koppar livsviktigt för får & lamm

Koppar är livsviktigt!

Koppar är ett livsviktigt spårämne som finns i många organ och vävnader hos får. Det bidrar bland annat till ämnesomsättningen, bildning av röda blodkroppar samt pigmentering av hår & ull.

Koppargivan ska anpassas efter behovet i din besättning. En nivå mellan 7 och 10 mg koppar per kg torrsubstans (ts) foder i totalfoderstaten är lämpligt till vuxna får.

Kopparöverskott från fodret lagras i levern och försöksresultat har visat att kopparmottagligheten i levern skiljer sig åt mellan olika raser. Raser med störst kopparmottaglighet är mer känsliga för kopparförgiftning. Vissa raser som till exempel Texel och Ostfriesiskt mjölkfår är känsliga för koppar. Medan raser som Pälsfår, Finull och Rya oftast tål mer koppar och lättare drabbas av kopparbrist.

Kopparbrist & kopparförgiftning

Kopparbrist drabbar oftast lamm och visar sig genom nedsatt immunförsvar, dålig tillväxt och även genom att ullen kan bli sträv, kan nästan kännas lite som stålull. Detta går oftast att rätta till genom att förse fåren med ett kopparberikat mineralfoder.

Kopparförgiftning drabbar oftast vuxna får som fått i sig för mycket koppar under en längre period. Det kan även utlösas av stress vilket exempelvis kan ske under lamning och flytt. När djuret blir stressat ökar kopparfrisättningen från levern det gör att kopparkoncentrationen i blodet ökar vilket i sig ökar risken för kopparförgiftning.

Symptom på kopparförgiftning är svaga djur med bleka slemhinnor, sämre aptit och blodfärgat urin. Det går inte att rädda djur som drabbats av akut kopparförgiftning och de dör oftast inom några dygn.

Tillskott & mineraler

Behovet av mineraler och vitaminer samt foderintag och grovfoderpartier varierar över året. Balansera foderstaten till dina får med tillskottsprodukter ur vårt sortiment. Vi har tillskott både med och utan koppar.

Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: