Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Växtnäring för ekologisk odling

Investera i jorden - din viktigaste tillgång

KRAV-godkänd växtnäring för gödsling av vall, spannmål, oljeväxter, sockerbetor, potatis och grönsaker. En god investering i din viktigaste tillgång, jorden.

Växtnäring från EkoNatur

Ekonatur levererar svensk fjäderfägödsel till dig för KRAV, ekologisk eller konventionell odling. Fjäderfägödsel lämpar sig till alla typer av grödor! Som helhetsleverantör optimerar vi transporter och bistår med alla typer av information och handling som myndigheterna kräver.

Fjäderfägödsel

 • Innehåller alla näringsämnen (förutom N, P och K – även makro och mikronäringsämnen).
 • Sänker kostnaderna jämfört med handelsgödsel.
 • Höjer långsiktigt mullhalten i jorden.
 • Mindre torkkänslig jord.
 • Bördigare jord.

= En investering i din viktigaste tillgång i jorden!

Växtnäring från EkoVäxt

EkoVäxt

Ekogödsel Plus 10-3-1

Pellets, 1000 kg storsäck

KRAV-godkänd växtnäring för gödsling av spannmål och oljeväxter.

Rekommenderad giva: Ca 600-1000 kg/ha till spannmål och oljeväxter Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov och lagstiftning. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller på 6030 kg/ha under en femårsperiod.

Ekogödsel Plus 9-4-0 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder.

EkoVäxt

Ekogödsel Plus 8-3-5-3

Pellets, ca 1000 kg storsäck

KRAV-godkänd växtnäring för gödsling av spannmål och oljeväxter.

Rekommenderad giva: Ca 600-1000 kg/ha till spannmål och oljeväxter Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov och lagstiftning. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller på 6030 kg/ha under en femårsperiod.

Ekogödsel Plus 8-3-5-3 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder

EkoVäxt​

Ekogödsel Plus 6-3-8-5

Pellets, 1000 kg storsäck

KRAV-godkänd växtnäring för gödsling av spannmål och oljeväxter.

6600 kg/ha och år under en femårsperiod enligt KRAVs beräkningsmodell för tungmetallinnehåll. I detta fall är zink begränsande. Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov. Ekogödsel Plus 6-3-8-5 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder.

Växtnäring från Yara

K+S Minerals & Agriculture GmbH

K+S Minerals & Agriculture GmbH​

Patentkali®

Ett speciellt kaliumgödselmedel med högt innehåll av magnesium och svavel.

 • Näringsämnena finns i form av sulfat, är vattenlösliga och är därför omedelbart tillgängliga för växterna.
 • Påverkas inte av jordens pH och är därför lämplig för användning på alla platser.
 • Garanterar ett högkvalitativt spridningsmönster på grund av det enhetliga spektrumet av partikelstorlek, vilket möjliggör en exakt distribution även vid breda bredd.
K+S Minerals & Agriculture GmbH

Kaliumsulfat

KALISOP® gran. är en mycket koncentrerad näringsgödsel med två komponenter, med 50% K2O och 45% SO3 som sulfat.

 • Vattenlöslig, så att näringsämnena K och S omedelbart är tillgängliga i växten.
 • Nästan kloridfri och därför idealisk för kloridkänsliga grödor.
 • Lågt saltindex och är därför särskilt lämpligt för värdefulla grödor för specialändamål i intensiva beskärningssystem.
K+S Minerals & Agriculture GmbH

Kieserit

ESTA® Kieserit gran. är ett sulfatbaserat magnesium- och svavelgödselmedel med 25% MgO och 50% SO3.

 • Innehåller näringsämnena magnesium och svavel i en omedelbart tillgänglig (vattenlöslig) växt.
 • Är en effektiv Mg- och S-källa för alla grödor i alla jordtyper oavsett jordens pH.
 • Har utmärkta spridningsegenskaper tack vare partikelstorleksfördelning och granulernas hårdhet. Det kan appliceras exakt och effektivt med alla moderna gödselspridare.
 • Lämplig för produktion av sammansatt gödningsmedel såväl som för direkt manuell applicering.
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: