Växtskydd

För oss på Svenska Foder AB är växtskydd en naturlig del i att producera livsmedel och foder. För att kunna bärga en hög skörd med minimal miljöpåverkan behöver våra grödor skyddas mot skadegörare och ogräs som kan uppstå i våra fält under odlingssäsong. Växtskyddsanvändning ger inte skörd – Den säkrar potentialen som finns i fält och odlingar hos dig som professionell företagare inom gröna näringen.

Vår eftersträvan för dig som lantbrukare är:

  • rätt produkt
  • i rätt tid
  • i rätt dosering

Våra växtsäljare jobbar lokalt i din marknad och hjälper dig med dina växtskyddsbehov. De genomgår kontinuerlig produktutbildning och är uppdaterade gällande förutsättningarna lokalt i din odlingsgeografi. Vi tar oss gärna ut i dina fält för att tillsammans hitta bra produktlösningar och strategier som ger dig ett mervärde. Det är så du får en bra grund för god odlingsekonomi i ditt företagande. 

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera växtskydd!

Vi har växtskydd för höstutsäde, vårutsäde, spannmål och vall. Bekämpningsmedel, insektsmedel, bladnäring, ogräsmedel, svampmedel, tillsatser, tillväxtreglering och betningsmedel.