Search
Close this search box.

.

.

Växtskydd

Växtskydd för växtodling

För oss på Svenska Foder är växtskydd en naturlig del i att producera livsmedel och foder.

För att kunna bärga en hög skörd med minimal miljöpåverkan behöver våra grödor skyddas mot skadegörare och ogräs som kan uppstå i våra fält under odlingssäsong. Växtskyddsanvändning ger inte skörd – den säkrar potentialen som finns i fält och odlingar hos dig som professionell företagare inom gröna näringen.

Agera nu, våren är här! – Fokus i fält v. 12

Bekämpning av gräsogräs i höstspannmål, örtogräs i höstraps med Korvetto, gödsling till höstgrödorna och sådd av vårspannmål. Våren ligger runt hörnet och det är flera saker som är aktuella att göra när fälten torkat upp och är farbara utan risk för djupa spår och tillväxten åter sätter igång. Även om...

Integrerat växtskydd, IPM

Du som använder växtskydd ska tillämpa integrerat växtskydd, IPM. Detta ska du tänka på!

Våra leverantörer

Här hittar du våra leverantörer av växtskyddsmedel.

Växtskyddsrekommendationer 2024

Ett nytt växtodlings år med möjligheter och potential i fält kräver nya aktiva växtskyddsbeslut under odlingssäsong.

Med vår växtskyddsbroschyr 2024 vill vi inom Svenska Foder på ett enkelt sätt förmedla våra grundstrategier kring preparatval.

Artiklar om Växtskydd

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vi hjälper dig!

Våra växtsäljare jobbar lokalt i din marknad och hjälper dig med dina växtskyddsbehov. De genomgår kontinuerlig produktutbildning och är uppdaterade gällande förutsättningarna lokalt i din odlingsgeografi.

Vi tar oss gärna ut i dina fält för att tillsammans hitta bra produktlösningar och strategier som ger dig ett mervärde.

Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: