Ekologiskt grisfoder

Utgångspunkten i den ekologiska produktionen är att odla så mycket av fodret som möjligt på den egna gården. Men förutsättningarna för detta skiljer sig åt mellan olika gårdar. Det finns också andra faktorer som påverkar valet av fodermedel.

Fodret måste täcka grisens näringsbehov och ge goda resultat både i smågrisproduktionen och i slaktgrisstallarna. Svenska Foders ekologiska fodersortiment är framtaget för att ge grisen de rätta förutsättningarna för en god produktivitet och hälsa. Råvaruinnehållet är noga utvalt för att på bästa sätt tillgodose grisens aminosyrabehov. Vi kan erbjuda dig både helfoder och koncentrat, godkända både för dig som har KRAV och EU-ekologisk produktion.

Helfoder

Smågris Grön Enhetsfoder till smågrisar

Smågris Grön är ett smakligt helfoder som är snällt mot spädgrisens känsliga mage.  Citronsyran sänker pH i mag- och tarmkanal vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier.

Suggfoder Grön Enhetsfoder till suggor

Suggfoder Grön är ett näringsrikt helfoder för den digivande och dräktiga suggan. Fodret har ett näringsinnehåll som väl matchar ett konventionellt foder.

Opti Grön Enhetsfoder till slaktgrisar

Opti Grön är ett välbalanserat helfoder till slaktgrisar. Används från 25 kg fram till slakt. Ger potential för en effektiv produktion.

Koncentrat

SmåMix Grön Koncentrat till smågrisar upp till 25 kg

SmåMix Grön ger tillsammans med spannmål ett smakligt foder som är snällt mot spädgrisens känsliga mage. Citronsyran sänker pH i mag- och tarmkanal vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier.

Suggmix Grön Koncentrat till suggor

Suggmix Grön ger tillsammans med spannmål och baljväxter ett foder som uppfyller både den digivande och den dräktiga suggans behov.

Slaktmix Grön Koncentrat till slaktgrisar

Slaktmix Grön ger tillsammans med spannmål och baljväxter ett foder som kan utfodras från 25 kg till slakt.