Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Viktiga mineraler & vitaminer för kor

Naturligt E-vitamin

Tillförsel av E-vitamin i naturlig form ger jämfört med traditionellt syntetiskt E-vitamin, särskilt för nötkreatur, ett mycket bättre upptag, högre nivåer i blodet, ett starkare immunförsvar, friskare djur samt en minskad kalvdödlighet och mer E-vitamin i råmjölken vilket gynnar kalven. Läs mer om naturligt E-vitamin här.

Organiska mineraler

De organiska mineraler Svenska Foder har valt ut till Deltamin Mineralfoder är mikromineraler bundna till en aminosyra. Vi har valt sort av organiska mineraler baserat på såväl officiella försök som egna jämförande försök inom koncernen där just dessa mineralprodukter visat sig ge verkliga produktionshöjande resultat.

Vi tillsätter tre organiska mikromineraler: zink, mangan och koppar, förutom selenjäst, till utvalda mineralfoder. Dessa organiska mineraler komplexbinder inte med andra mineraler i vommen. De tas också upp mera effektivt från tarmen och utnyttjas bättre jämfört med de oorganiska formerna.

I resultat baserat på 20 försök kan man se att de utvalda organiska mineralerna vi valt till Deltamin Mineralfoder förbättrar fruktsamhet, klövhälsa och rörelsemönster. Även celltal, juverhälsa och mjölkavkastning påverkas positivt.

Biotin

Biotin är ett B-vitamin som förbättrar kvaliteten på klövarna. För att uppnå effekt bör den dagliga tillförseln ligga runt 20 mg per djur och dag under några månader.

Med friska klövar rör sig korna bättre, får en bättre fruktsamhet och mjölkar mer. Biotin har ofta också direkt positiv effekt på mjölkavkastningen, främst på högmjölkande kor.

Organiskt selen

Tillsammans med E-vitamin är selen en av kroppens viktigaste antioxidanter. Selen är viktigt för immunförsvaret och kan bidra till att undvika mastit och sänka mjölkens cellhalt.

Selenbrist hos kalvar är inte ovanligt och visar sig ofta som muskeldegeneration. Organiskt selen, eller selenjäst, tas upp bättre än den oorganiska formen och förs i betydligt högre utsträckning över i mjölken, vilket gynnar den diande kalven.

Våra mineralfoder

Här hittar du våra Deltamin Mineralfoder som är utvecklade för att främja hälsa, fruktsamhet och produktion. Det finns anpassade produkter för de flesta tillfällen. 

Mina sidor
Logga in/registrera dig som: