Höstoljeväxter - Ogräs

 

Höstbehandling

Ogräs  Dos l/kg per hektar  Behandlingstidpunkt  Anmärkning

Örtogräs, bred effekt

 

 

 

 • 2,0-3,0 Nimbus CS

 

 

 

 • 2,0 Butisan Top

 

 

 • 2,0 Butisan Top

Inom 3 dagar efter sådd

 

 

 

 

Från sådd till hjärtbladstadiet

 

 

 

1-2 örtblad

 

Ej vid direktsådd, utsädet måste vara väl myllat. Även effekt på gräsogräs och spillsäd. Ej på lätta jordar eller mullrika jordar över 7 %

 

Behandla ej i samband med torka. Även effekt på gräsogräs och spillsäd. Ej vid direktsådd.

 

Vid stor baldersbrå eller blåklint tillsätt 0,5 lit Matrigon per ha.

Lomme, viol, veronika, plister, penningört, åkerbinda, åkersenap
 • 0,8-1,0 Fox 480 SC
2-6 örtblad Ej i rybs. Behandling på torra blad. Vid baldersbrå tillsätt Matrigon.

Spillsäd: vårsäd, gräsogräs

 

 

 

 

 • 1,5-2,0 Focus Ultra

 

 • 0,4 Select

+

0,4 Renol

Spillsäd/gräsogräs minst två blad och i god tillväxt

 

 

 

 

Effekten gynnas av hög mark- och luftfuktighet.

 

Även effekt på vitgröe

 

 

Spillsäd: höstsäd, gräsogräs

 

 

 • 2,0-3,0 Focus Ultra

 

 • 0,4 Select

+

0,4 Renol

Spillsäd/gräsogräs minst två blad och i god tillväxt

 

 

 

 

 
Spillsäd, gräsogräs, örtogräs
 • 1,0-1,25 Kerb Flo 400
Slutet av oktober - början av mars Vid låg temp under +8o C. Gärna i samband med regn.

 

Vårbehandling

Ogräs  Dos l/kg per hektar  Behandlingstidpunkt  Anmärkning

Baldersbrå, blåklint, tistel

 •  1,2 Matrigon

 

När tillväxten kommit igång

 

Temp över 12oC

Kvickrot, gräsogräs

 

 

 

 

 

 • 2,0-3,0 Focus Ultra

 

 • 0,4 Select

+

0,4 Renol

När kvickroten har 3-5 blad. Före begynnande knoppstadium

 

 

 

 

 

 

 

Även effekt på vitgröe

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter