Höstvete - Ogräs

 

Höstbehandling

 

Ogräs Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt Anmärkning             

Åkerven, vitgöe, örtogräs. Bred effekt.

 • 1,25-1,5  Cougar
 • 1,25 Bacara

   

 • Från sådd till grödans  3 bladstadium.

   

  Optimal behandling i grödans 1,5 bladstadium

  Åkerven, vitgröe, örtogräs

  • 2,0 Boxer

   

  Från sådd till grödans 1,5 bladstadium

  Komplettera med lämpligt preparat på våren

  Renkavle

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • 1,0 Event Super

  +

  0,5 SF Superolja

   

  • 0,75 Atlantis OD

  +

  0,3-0,5 Bacara 

   

  Grödans 2-4 bladstadium

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gräset 1,5-3 blad

   

  Renkavle, åkerven, vitgröe

   

   

   

   

   

   

  • 1,5-2,0 Boxer

  +

  15g Lexus 50 WG

  +

  0,2-0,25 Bacara

   

   

   

  Grödans 1,5 bladstadium

   

   

   

   

   

   

   

  Vätmedel kan tillsättas,

  0,05 l / 100 l vatten. Behandling ska ske före stadium 29 på gräset för god effekt.

   

   

   

   

   

  Örtogräs

   

   

  • 0,75 - 1,0 Cougar

   

  Från sådd till grödans 3 bladstadium

   

  Lägre doser mot enbart höstgroende ogräs.

   

  Örtogräs, gräsogräs. Delad behandling.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • 0,5-0,75 Cougar

   

  • 0,3-0,5 Bacara

   

  och

   

  • 15-20 g Monitor

  +

  0,1 vätmedel/100 l vatten 

   

  • 100-150 g Hussar

  +

  0,5 SF Superolja

   

   

  Höstbehandling

   

   

   

   

   

   

   

  Vårbehandling

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ej sockerbetor eller köksväxter året efter behandling.

   

   

   

   

   

  Behandling skall utföras på torra blad.

   


   

  Vårbehandling

  Ogräs

  Dos l/kg per hektar

  Behandlingstidpunkt         Anmärkning        

  Åkerven, Vitgröe, örtogräs

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 150 g-200 g Hussar

  +

  0,5 SF Superolja

   

 • 100 g Hussar

  +

  0,3 Atlantis OD

  +

  0,5 SF Superolja

   

   

   

   

   

 • När tillväxten kommit igång

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fram till stadium 30, max 150 g/ha, därefter kan dosen vara upp till 200 g/ha fram till och med stadium 32. Behandling skall ske på torra blad.

   

  Vitgröe som huvudproblem 0,5 l Atlantis OD. Behandling skall utföras på torra blad.

   

   

   

   

   

  Åkerven, Kvickrot, örtogräs

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Attribut Twin (60 g+120 g)

   +

   0,5 SF Superolja

   

    

 • 20 g Monitor
 • +

  0,1 vätmedel/100 l vatten

  När tillväxten kommit igång.

  Höstoljeväxter kan ej odlas samma år.

   

   

   

   

   

  Ej sockerbetor eller köksväxter året efter behandling.  

   

  Åkerven, renkavle

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • 0,9 Atlantis OD

   

  • 0,8-1,0 Event Super

   

   

  • Attribut Twin (60 g+120 g)

  +

  0,5 SF Superolja

  När tillväxten kommit igång.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Den lägre dosen gäller renkavle vid gynnsamma betingelser.

   

   

  Höstoljeväxter kan ej odlas samma år.

   

   

   

   


   (Forts. vårbehandling)

  Ogräs

  Dos l/kg per hektar

  Behandlingstidpunkt         Anmärkning        

  Losta, flyghavre (delad behandling vid Monitor)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • 12,5 g Monitor

  +

  0,1 vätmedel/100 l vatten

   

  och

   

  12,5 g Monitor

  +

  0,1 vätmedel/100 l vatten

   

  • Attribut Twin (60 g+120 g)

  +

  0,5 SF Superolja

   

   

   

   

   

   

  Stadium 21-32

   

   

   

   

   

   

   7-10 dagar senare

   

   

   

   

  Stadium 21-32

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ogräset 2-4 blad > 90% effekt. 70-90% effekt på sandlosta. Även effekt på örtogräs. Ej året före sockerbetor och köksväxter. Höstoljeväxter kan ej direktsås.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Höstoljeväxter kan ej odlas samma år.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Örtogräs, bred effekt.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Goldpac (2,0 tab Express

  +

  0,6 DuGal)

  +

  0,05 vätmedel/100 l vatten

   

  • 75 -150 g Hussar

  +

  0,5 SF Superolja

   

   

  • 2,5-3,0 Ariane S

   

                  

  När tillväxten har kommit igång.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Temperatur lägst 7o C

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Behandling skall utföras på torra blad.

   

   

   

   

   

  Temperatur över 12o

   

   

  Snärjmåra, åkerbinda mfl.
  • 1,2 Starane XL    
  När tillväxten har kommit igång Temperatur över 5o C

  Tistel

   

  • 1,5-2,0 MCPA 750

  Tisteln 10-20 cm

   

  Ej senare än stadium 31.

   

  Flyghavre

  • 1,0 Event Super

  +

  0,5 SF Superolja

  Stadium 25-30

   

   

  Axving

  Svenska Foder AB

  Telefon
  0510-828 00

  Kundservice
  020-83 00 00

  Box 673

  531 16 Lidköping

  info@svenskafoder.se

  Alla kontaktuppgifter