Foderför nöt, gris, får, fjäderfä och häst

Vare sig du driver en mjölkkoproduktion, har kalvar, kvigor eller ungnöt, eller är grisproducent med fokus på smågrisar, gyltor, suggor eller slaktgrisar, har vi fodren du behöver för att skörda framgång.

Bra foder för rätt tillfälle är A och O

Kraftfoder; färdigfoder, toppfoder, balansfoder, mineralfoder, tillskott, vitaminer är några av våra produktkategorier för nötkreatur, värphöns, livkycklingar, matfåglar, kalkoner, grisar, får och lamm och hästar. Vi använder råvaror som borgar för god kvalitet vare sig du utfodrar konventionellt eller ekologiskt.  

Vi har dessutom egna fabriker i Hällekis, Västerlösa, Tågarp och Åhus som bland annat tillverkar nötfoder, grisfoder, fjäderfäfoder, fårfoder och hästfoder.

Vilofoss/Fodermix AB, utanför Vara, tillverkas premixer – gårdsanpassade foderblandningar för grisar. Fokus ligger på en säker och effektiv produktion med friska grisar som ger god lönsamhet.

Foder för nöt

Schohorst Feed Research

För att så snabbt som möjligt kunna dra nytta av internationell forskning och expertis är Svenska Foder involverade i flera internationella samarbeten. Ett exempel är Schothorst Feed Research, en oberoende forskningsanläggning i Holland som utför praktiskt inriktade utfodringsförsök på högproducerande djur.

Samarbete inom DLG-koncernen

Vi har också sedan länge ett etablerat samarbete inom koncernen. DLG-koncernen, där Svenska Foder ingår, har idag ca 7 500 anställda och är en av Europas största fodertillverkare. Ett annat exempel på ett gynnsamt internationellt samarbete är European Feed Team, där foderföretag från ca 10 europeiska länder träffas varje år och utbyter kunskap och erfarenheter.

I framkant av utvecklingen

Den internationella blicken är viktig för oss. Vi måste ständigt se vad som händer runt om i världen och utvärdera vad vi kan ta med oss till våra svenska förhållanden och foderstater. Hör gärna av dig, så berättar vi mer om våra unika produkter som gynnar din lönsamhet – oavsett av vilket djurslag du har.