Foder

Vi använder råvaror som borgar för god kvalitet vare sig du utfodrar med konventionellt eller ekologiskt foder.

Grovfoder

Hos oss hittar du ensileringsmedel och emballage till grovfoder samt vallfrö.

Spannmål

Vi arbetar med spannmålshandel och spannmålsmottagning. Vi har ett 30-tal mottagningsplatser runt om i landet där du som kund enkelt kan lämna ditt spannmål. Vi erbjuder 4 olika typer av spannmålskontrakt.

Växtodling

Svenska Foder erbjuder ett stort sortiment av utsäde för både höst och vår, samt flertalet olika vallblandningar, även ekologiska.

Energi

Vi på Svenska Foder erbjuder bränsle som kan användas i alla typer av dieselmotorer och vi har ett stort sortiment av smörjmedel.

Tillsammans skördar vi framgång

Vi på Svenska Foder är en leverantör av foder och växtodlingsprodukter till lantbruk och jordbruk samt cerealieprodukter till livsmedelsbranschen. Vår huvudinriktning är att vara producent och grossist med ett väl utbyggt distributions- och försäljningsnät i nära samarbete med återförsäljare.

Vi erbjuder kompetens och säkra kvalitetsprodukter inom djurhållning, växtodling, lantbruk och livsmedelsindustrin. Dessutom utvecklar vi ständigt nya produkter och tjänster inom närliggande verksamhetsområden.

I fokus

Våra affärsområden

Vi på Svenska Foder erbjuder foder till nöt, höns, får, lamm, gris, fjäderfä och häst. Vi använder råvaror som borgar för god kvalitet vare sig du utfodrar med konventionellt eller ekologiskt foder.  

Vare sig du driver en mjölkkoproduktion, har kalvarkvigor eller ungnöt, eller är grisproducent med fokus på smågrisargyltorsuggor eller slaktgrisar, har vi fodren du behöver för att skörda framgång.

Vi erbjuder både biologiska och kemiska ensileringsmedel samt ett heltäckande sortiment av emballage. För plansilos har vi plansilofolie, vacuumfolie och täckväv. Även tillbehör som sandsäckar och fågelskyddsnät finns i sortimentet. För rundbalar finns balnät, sträckfilm och mantelfilm.

Vi har vallfröblandningen för dig! Våra vallfröblandningar innehar spetsade egenskaper, bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från norr till söder.

Optilab är vår analyspartner. Optilab har över 30 års erfarenhet av analyser av foderprodukter, grovfoder och spannmål, såväl kemiska som bakteriologiska. Beställ dina grovfoderanalyser hos Optilab.

Vi arbetar med allt från leveransintyg för spannmål, spannmålsanalyser, spannmålshandel, spannmålshanteringprisregleringar för spannmål och slutpriser för spannmål. Vi har dessutom ett 30-tal mottagningsplatser runt om i landet där du som kund tryggt kan lämna din spannmål.

Vi erbjuder 4 olika typer av spannmålskontrakt – odlingskontrakt, inlagringskontrakt, fastpriskontrakt och fastpriskontrakt med prisgaranti. Vilken kontrakttyp är du? Vi hjälper givetvis dig med vilken modell som passar den verksamhet du bedriver.

Svenska Foder köper in spannmål från det svenska lantbruket. Den spannmål vi hanterar går till fodertillverkning och för försäljning till kvarnar, bryggerier, brännerier och som exportprodukt. 

Vi på Svenska Foder erbjuder ett stort sortiment av utsäde för både höst och vår, samt flertalet olika vallblandningar, även ekologiska. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt utsäde eller vallblandning till din växtodling. Vi strävar alltid efter att utveckla vårt sortiment för framtidens jordbruk.

För oss är växtskydd en naturlig del i att producera livsmedel och foder. För att kunna bärga en hög skörd med minimal miljöpåverkan behöver våra grödor skyddas mot skadegörare och ogräs som kan uppstå i våra fält under odlingssäsong.

Hos oss hittar du ett fullskaligt sortiment av växtnäring, från klassiska NS27-4 till NPK i olika koncentrationer. Oavsett om det gödning till höstvete, maltkorn, havre, majs eller grönsaker.

Vi på Svenska Foder erbjuder bränsle som kan användas i alla typer av dieselmotorer, såväl personbilar som tunga fordon. Vi tillhandahåller modern syntetisk diesel, miljövänliga alternativ med mycket hög teknisk prestanda som ger lättare kallstarter och mjukare gång. Detta säkerställer en så bra förbränning som möjligt, håller nere bränsleförbrukningen och avger därmed också mindre mängd farliga utsläpp.

Vi har ett stort sortiment av högkvalitativa motoroljor, hydrauloljor, transmissionsoljor, fetter och andra smörjmedel för lantbruksfordon, entreprenadmaskiner och verktyg. 

Träpellets/Bränslepellets är ett biobränsle som ingår i det naturliga kretsloppet, tillverkat av såg- och kutterspån. De är perfekta att elda med eftersom de inte bidrar till koldioxidutsläpp. Pellets är även bra för din plånbok då det är en billigare energikälla än olja och el. Du får helt enkelt mer värme för pengarna.

Från norr till söder

Vi är en kundorienterad organisation där närhet till kunden, effektivitet och service är nyckelord. Vi är stolta över att kunna ha säljare i hela Sverige och stötta det svenska lantbruket. Vi prioriterar att vara ett bollplank för dig som kund.

Här hittar du oss

Vid Vänerns strand i centrala Lidköping har vi vårt huvudkontor. Övrig försäljning/administration finns i Knästorp utanför Lund och i Västerlösa utanför Linköping. Dessutom har vi försäljningskontor i Mälardalen, Kalmarområdet och Halland.

Vi finns med egna anläggningar, utöver dessa orter, på ett 30-tal platser. Det är foderfabriker, utsädesanläggningar, hamnanläggningar, butiker/lagerterminaler för mottagning av spannmål samt försäljning/leverans av djurfoder, utsäde, gödning och kemprodukter.

Butik och laboratorium

Vi har en egen butikskedja, Djur&Natur Butik, med 11 egna butiker, samt franchisebutiker och ett stort samarbete med cirka 250 återförsäljare runt om i landet.

Optilab är en del av Svenska Foder och erbjuder analyser till lantbruksbranschen. De har över 30 års erfarenhet och utför bland annat hygien- och grovfoderanalyser.

Tidningen

Ett magasin för svensk lantbruksnäring

Avsikten med Tidningen är att kunna ge vår syn på frågor i lantbruksdebatten, frågor som är avgörande för lantbrukets lönsamhet och framtid.