Fodermajs - Skadedjur

 

Skadedjur Dos l/kg per ha Behandlingstidpunkt Anmärkning
Fritfluga
  • 0,3 Sumi-alpha 5 FW
  • 0,3-0,4 Karate 2,5 WG 
Majsen 1,5-2 blad  
Bladlöss
  • 0,25 Pirimor
Vid behov  

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter