Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Bättre stallmiljö med Stalosan

Stallmiljöer och liggytor är ofta fuktiga miljöer med ett högt pH där mikroorganismer trivs. Genom att binda både ammoniaken och fukten arbetar Stalosan på två sätt för att motverka de skadliga mikroorganismerna. Dels genom att sänka pH och dels genom att torka upp liggytorna i stallet.

Att få ner pH:t i miljön gynnar också djurets eget försvar mot dessa skadliga mikroorganismer. Hudens naturliga försvar består bland annat av talg, en skyddande hinna med ett lågt pH. Allt som skadar hinnan, som t.ex. ammoniak, kalk, tvättmedel och liknande minskar djurens skydd mot infektioner. Tack vare Stalosans låga pH och att de skapar en ogynnsam miljö för de skadliga mikroorganismerna samtidigt som de förstärker hudens naturliga försvar så hjälper de till att förbättra djurhälsan.

Stalosan kan användas i alla typer av stall oavsett inhysningssystem. Det är inte giftigt, varken för djur eller människor. Stalosan är säkert för miljön och ger ingen korrosion på stallinventarier. Det är en koncentrerad produkt, med låg dosering vilket dessutom gör den prisvärd.

Det låga pH:T gör Stalosan unikt

Sjukdomsframkallande bakterier trivs i allmänhet bäst vid höga pH. De flesta dör när pH sjunker under 4. Det är därför djuren utsöndrar ett surt sekret, talg, som har ett pH omkring 4,5-5,5. Talget bildar en skyddande hinna på huden och luftvägarna. Denna hinna skyddar mot skadliga bakterier. Allt som skadar hinnan, exempelvis basiska produkter som ammoniak, kalk, tvättmedel och liknande minskar djurens skydd mot infektioner. I stallmiljöer finns det mycket ammoniak som i sig har ett högt pH och därmed kan lösa upp det skyddande sekretet och dessutom skada själva huden som blir mindre elastisk och motståndskraftig. Det gör att infektionsrisken ökar.

Genom att använda Stalosan F, Basic eller Grön med ett lågt pH neutraliseras ammoniaken, huden skonas och stallmiljön blir bättre med ett lägre pH. Stalosan förstärker djurets naturliga försvar. Resultatet blir minskad infektionsrisk utan att skapa antibiotikaresistenta bakterier och förutsättningarna för en högre produktion förbättras. Alla Stalosanprodukterna kan användas medan djuren befinner sig i stallet, på exempelvis båspallen eller i djupströbädden.

Användningsinstruktioner

Ett koncentrat med lägre nivå av råprotein av prima kvalitet. Passar till tidigt skördade gräs med högt råproteininnehåll eller när mängden spannmål behöver begränsas för att räcka längre.

Energinivån är hög och kommer från fett men även till viss del från spannmål. Fiberinnehållet är också relativt högt för att stabilisera magarna vid ett tidigt skördat gräs.

Användningsinstruktioner för nöt

Liggytor
Strö motsvarande 50 g/m2 i veckan så jämnt som möjligt på liggytan, främst under juvret, bakre delen av liggbåsen och fuktiga ställen. Stalosan strös med fördel ovanpå det strömedel som används i liggbåsen. Stalosan kan också blandas med ströet innan det sprids ut förutsatt att man kan åstadkomma en jämn inblandning eftersom en ojämn applicering ger en sämre effekt.

Djupströbäddar
I djupströbäddar strös Stalosan på toppen motsvarande 50 g/m2, helst dagligen och framförallt där korna brukar ligga.

Kalvar
För kalvar rekommenderar vi att Stalosan strös ut med 100 g/m2 en gång i veckan. Använd extra Stalosan, gärna dagligen, i områden med synlig gödsel/diarré. När kalvarna blivit 3 månader kan man övergå till att strö en gång i veckan. Man kan med fördel kasta Stalosan över ströbädden och mot inredningen för att skapa damm vilket säkrar en effektiv fördelning.

Användningsinstruktioner för gris

Stalosan F kan hjälpa att förbättra produktionsresultat både i betäckningen och grisningsavdelningen. Med sina miljöförbättrande egenskaper minskas smittrycket i avdelningen vilket leder till en ökad dräktighetsprocent samt en bevisad minskad förekomst av  juverinflammationer. Den pH-sänkande effekten förbättrar både stallmiljön och smågrisarnas skydd mot spädgrisdiarré.

Om du använder Stalosan F för första gången rekommenderar vi att du applicerar 50 g/m² en gång om dagen i tre dagar. Därefter applicera enligt nedan.

Förebyggande applikation:50 g/m² – en gång i veckan
För sjukdomskontroll50 g/m² – 2 till 3 gånger i veckan

Användningsinstruktioner för fjäderfä

Stalosan används lämpligen i samband med insättning av fåglar i stallet, vid delutplock av kyckling eller som punktinsats vid fuktiga ströbäddar. För bäst effekt strö motsvarande 50 g/m2 så jämnt som möjligt över ytan.

Stalosan kan antingen strös på golvet innan strö läggs på eller under pågående omgång ovanpå det strömedel som används. Stalosan kan också blandas med ströet  innan det sprids ut förutsatt att man kan åstadkomma en jämn inblandning eftersom en ojämn applicering ger en sämre effekt.

Användningsinstruktioner för får

Stalosan används lämpligen i samband med insättning av fåglar i stallet, vid delutplock av kyckling eller som punktinsats vid fuktiga ströbäddar. För bäst effekt strö motsvarande 50 g/m2 så jämnt som möjligt över ytan.

Stalosan kan antingen strös på golvet innan strö läggs på eller under pågående omgång ovanpå det strömedel som används. Stalosan kan också blandas med ströet  innan det sprids ut förutsatt att man kan åstadkomma en jämn inblandning eftersom en ojämn applicering ger en sämre effekt.

Stalosan F

Torrdesinfektion
Stalosan F skapar optimala sanitära förhållanden i djurstall under produktionsperioden, vilket säkerställer förbättrad djurhälsa och välbefinnande samt optimerad foderutnyttjande. Tack vare sin höga andel (>95 %) aktiva ämnen, har Stalosan en antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter.

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall så bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, klöv- mag/tarm-, och hudsjukdommar. Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar djurens eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarre minskas.

Stalosan F kan användas på djurens liggplats eller stallgolvet för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållanden i alla typer av stall. Kan användas medan djuren befinner sig i stallet. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor. Kan med fördel användas både i klövbad och i stövelbad.

Kan användas för nöt, gris, får och fjäderfä
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: