Havre - Ogräs

 

Ogräs

Dos l/kg per hektar

Behandlingstidpunkt         Anmärkning        

Örtogräs, bred effekt

 

 

  • Goldpac (1,4 tab Express 50 T+0,4 l DuGal)

+

0,05 vätmedel/100 l vatten

 

  • 2,0-2,5 Ariane S  

I grödans 3 - 4 bladstadium

 

 

 

 

 

 

 

Den högre dosen vid tistelbekämpning 

Gullkrage

 

 

 

  • 0,8 tab. Ally 50 ST

+

1,0 MCPA 750

+

0,05 vätmedel/ 100 lit vatten

När gullkragen har 4 örtblad

 

 

 

 Ej i sorten Matilda

 

 

 

 

Åkertistel, mfl.

1,5-2,0 MCPA 750

Tisteln 10-20 cm

Ej senare än stadium 31

 

 

Insådd

Insådd med:

Dos l/kg per hektar

Behandlingstidpunkt      Anmärkning

Gräs

 

 

 

 

 

Gräsinsådden minst 2 blad

 

 

 

Behandling som i havre utan insådd (Ej Ally Class 50 WG, Ally 50 ST, eller preparat med gräsogräseffekt. Ej Express i odlingar avsedda för fröproduktion - förutom i timotej)

 

Rödklöver och gräs

 

 

 

 

 

 

 

  • 10-15 g Gratil 75 WG

+

0,75 MCPA 750

 

  • 3,5-4 Basagran M 75  

 

                           

Klövern minst spadblad

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej Gratil 75 WG i odling avsedd för fröproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitklöver, lusern

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 10-15 g Gratil 75WG

+

0,6 MCPA 750

  • 1,15 Basagran SG

0,5 SF Superolja

 

 

Klövern/lusern minst spadblad

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej Gratil 75 WG i odling avsedd för fröproduktion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter