Höstkorn - Ogräs

 

Höstbehandling

 

Ogräs Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt Anmärkning             

Åkerven, vitgöe, örtogräs. Bred effekt

 

 

 

  • 1,25-1,5  Cougar

 

  • 1,25 Bacara

Från sådd till grödans 1,5 bladstadium.

Optimal behandling i grödans 1,5 bladstadium

 

 

Åkerven, vitgröe, örtogräs

 

 

  • 2,0 Boxer

Från sådd till grödans 3 bladstadium

 

 

Komplettera med lämpligt preparat på våren

 

 

Örtogräs

 

 

 

 

  • 0,75 - 1,0 Cougar

 

  • 0,5-1,0 Bacara

Från sådd till grödans 3 bladstadium

 

 

 

Lägre doser mot enbart höstgroende ogräs.

 

 

 

 


 

Vårbehandling

Ogräs

Dos l/kg per hektar

Behandlingstidpunkt         Anmärkning        

Åkerven, renkavle

  • 0,8-1,0 Event Super

 +

0,5 SF Superolja

När tillväxten kommit igång.

Den lägre dosen gäller renkavle vid gynnsamma betingelser.

Örtogräs, bred effekt.

 

 

 

 

 

 

  • Goldpac (2,0 tab Express+0,6 DuGal)

+

0,05 vätmedel/100 l vatten

 

  • 2,5-3,0 Ariane S

När tillväxten kommit igång. 

 

 

 

 

När tillväxten kommit igång. 

Temperatur lägst 7o C

 

 

 

 

 

Temperatur över 12o C

Snärjmåra, åkerbinda mfl.
  • 1,2 Starane XL

 

När tillväxten har kommit igång Temperatur över 5o C

Tistel

 

  • 1,5-2,0 MCPA 750 

Tisteln 10-20 cm

Grödan ej senare än stadium 31.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter