Höstvete-Svamp

 

Sjukdom  Dos l/kg per hektar  Behandlingstidpunkt  Anmärkning

Utvintringssvampar

 

 

 

 

 • 0,3-0,4 Topsin WG

 

 • 1,0 Sportak EW

Broddbehandling så sent som möjligt under hösten.

 

 

 

Vid risk för benzimidazolresistens välj Sportak EW

 

 

Stråknäckare

 

 

 

 

 

 

 • 1,0 Sportak EW
 • 1,5-2,0 Stereo 312,5 EC
 • 0,6 Proline

 

Stadium 30-32

 

 

 

 

 

 

Preparaten har även effekt mot bladfläcksvampar.

 

 

 

 

 

Bladfläcksvampar, rost och mjöldagg.

(Delad behandling)

 

 

 

 

 

 

(Enkelbehandling)

 

 

 

 • 0,3-0,6 Proline

+

0,3 Comet

 

och

 

0,6 Proline

 

 • 0,4-0,6 Proline

+

0,3 Comet

Stadium 32-39

 

 

 

 

 

 

Stadium 51-65

 

Stadium 47-66

 

Vid etablerade angrepp av rost måste Tilt Top eller Forbel användas.

Axfusarios

 

 • 0,6 Proline

Stadium 61-69

 

Bäst effekt i full blom.

 

Mjöldagg

 

 

 

 

 • 0,4-0,6 Tern

 

 • 0,4-0,6 Forbel 750 

 

 • 0,25-0,5 Flexity

Stadium 31-47

 

 

Stadium 31-47

 

 

Stadium 30-61

Kurativ effekt.

 

 

Kurativ effekt, även effekt mot rost.

 

 

Bäst effekt vid tidig behandling i st. 30-32. Vid etablerat angrepp tillsätt Forbel eller Tern. Max 1 behandling per säsong. Även effekt mot stråknäckare.

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter