Hästblandningar


Konventionell

Slåttervall med rörsvingelhybrid för intensiv odling

 

BoreBore symboler
En tålig vallblandning mot torka, stående vatten och tuffa vintrar. Vi rekommenderar Bore till samtliga jordarter men särskilt låglänta mulljordar med hög kvävelevererande förmåga där baljväxter inte behövs.

Bore diagram

 


Mindre intensiv vall

 

Rapp
Högavkastande gräsvall för ensilage/hösilage. För 2-3 skördar/år. 2-3 åriga vallar. Skörda intensivt i rätt tid och få ett mycket bra ensilage/hösilage. Kan efterbetas. (För bibehållen smaklighet till häst är skördetidpunkten viktig).

Rapp diagram

 

Hipp HoppHipp Hopp symboler
Den perfekta mixen för dig som skall skörda hö eller arbetar med hösilage. En uthållig och säker gräsblandning som passar till de flesta jordar och snabbt torkar upp på sträng. Väl anpassad för 2-skördesystem och passar bra till häst och får.

Hipp Hopp diagram


Betesvall

 

Sisu Bete
Uthållig betesvall för de flesta lägen. En flerårig vall som ger ett bra bete genom hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid första skörd för bättre tramptålighet och hållbarhet. Passande för de flesta mjölk- och köttdjur samt får. Kan även användas som slåttervall till fårproduktion.

Sisu Bete diagram

 

Skritt Bete
Uthållig flerårig betesvall av gräs anpassad till hästbete. Innehåller ingen klöver med östrogena ämnen som kan leda till fertilitetsstörningar. Vallen ger en tät mattbildande gräsvall och tål bete bra. Första skörden kan även användas till slåtter. 

Skritt Bete diagram


GEV-blandningar för ekologiskt lantbruk


GEV = Godkänd ekologisk vallblandning
Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Reservation för att villkoren kan ändras under säsong.

 

GEV KusefårGEV Kusefår symboler
En säker gräsblandning för flerårig vall som passar de flesta jordar. Lättorkad säker gräsblandning till ensilage och hö. Passar bra till häst och får. Skördas 1-2 ggr/år.

GEV Kusefår diagram


Norra Svealand & Norrland

 

KaliberKaliber symboler
Härdig hövallsblandning som passar på de flesta jordar. Den perfekta mixen för dig som skall skörda hö eller arbetar med hösilage. Torkar snabbt på sträng och är anpassad för tvåskördesystem.

Kaliber diagram

 

Härdigt BeteHärdigt Bete symboler
Betesblandning för de allra flesta lägen. Ängsgröe och vitklöver bidrar till en tramptålig och uthållig betesvall. Kan även användas till slåtter.

Härdigt Bete diagram

 
 
 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter