Är Lagonda vårrapsen för dig?

En parameter när det gäller rapsodlingen skulle kunna vara att odla Lagonda – en ny vårrapssort som lyfter avkastningen mot tidigare sorter – med en hög oljehalt kombinerat med hög fröavkastning ger den en säker skörd. Vårutvecklingen är snabb och med sina starka stjälkegenskaper och sin korta stjälklängd är vi hemma! Den korta stjälklängden kan också vara till hjälp för att begränsa viltskadorna.


Kategorier i: , , , ,