Därför ska du använda pH-sänkande produkter i din grisproduktion!

Multicid

Innehåller organiska syror, framförallt mjölksyra. Den används i dricksvattnet som ett skydd mot diarré och salmonella. MultiCid skyddar också mot biofilm och beläggningar i vattensystemet.

Helmgräs

Sänker pH-värdet och hämmar tillväxt av svampar och jäst. Innehåller en blandning av propionsyra, myrsyra och salter av organiska syror. Är mindre frätande och korrosiv än myrsyra.

Myrsyra

En mycket prisvärd och effektiv pH-sänkare.
Produkten är mycket frätande.

Glöm inte bort dricksvattnet!

Det är viktigt att dricksvattnet har en god kvalitet. Dålig vattenhygien är bland annat en stor riskfaktor för difeber hos suggor. För att desinficera ditt vattensystem ärI CD 2000 ett utmärkt val. Det är viktigt att ha koll på vilket pH-värde vattnet har. Ett högt pH-värde kan leda till svårigheter att hålla en bra hygien i besättningen och grisarna kan få problem med diarréer. För att säkra vattnets pH-värde använder du MultiCid.


Taggar: , ,

Kategorier i: ,