Därför ska du göra en grovfoderanalys

Varför är det viktigt att analysera hästens grovfoder? Man hör ofta att man ska välja ett sent skördat hö till en lättfödd häst. Ofta motiveras detta med att hästen behöver ett näringsfattigt hö. Men stämmer verkligen det?
 

Säkerställa näringsinnehåll

Det är inte ovanligt att ett sent skördat hö innehåller relativt hög mängd omsättbar energi men låg mängd smältbart protein. Hästen riskerar då istället att bli överviktig eller få för lite mängd foder per dag samt proteinbrist.
Ensilage, grönmassa och hö kan ha mycket olika näringsinnehåll. Val av rätt fröblandning, gödselstrategi och inte minst skördetidpunkten är exempel på hur du kan påverka innehållet. Analysen hjälper dig att få rätt foderstat till hästen och välja eventuell kraftfoder eller mineralfoder.
 

Möta hästens behov

Vad som är ett näringsmässigt optimalt grovfoder varierar. En högpresterande travhäst, har ett högre energibehov än en fritidshäst. På samma sätt vill man ofta ha mer protein i grovfodret till ett avelssto än till den aktiva sporthästen. Därför underlättar det att analysera grovfodret för att kunna mätta den enskilda hästens behov.
 
Tänk på att ts-halten inte säger något om näringsinnehållet. Det vill säga att ett blötare grovfoder inte automatiskt innehåller mer näring. Det kan lika gärna vara tvärtom. Analysen get dig möjlighet att veta exakt vad grovfodret innehåller och om man eventuellt behöver komplettera med ett kraftfoder.
 

Hålla hästen frisk

En del sjukdomar som kan drabba hästar kan ofta undvikas eller bekämpas med en anpassad foderstat.

Kategorier i: , , ,