Försäljningsvillkor Smörjmedel

Betalningsvillkor
30 dagar

Leveranstid emballerat
Standardprodukter = Orderdag + 5 arbetsdagar vid ny kund räkna med ytterligare några dagar.
Övriga produkter upp till 15 arbetsdagar

Leveranstid bulk
Bulk = inom 10 arbetsdagar eller enligt överenskommelse
Minsta order ~2000 liter

Småorder tillägg
Vid order understigande 200 lit/kg debiteras 475 kr

Pall
Debiteras med 100 kr

Snabbfrakt mot tillägg
Be kundservice ringa leverantören vid beställning.
Kostnad till självkostnadspris

Svenska Foders eget lager  
Visst lager av de vanligaste produkterna kommer att finnas på centrallagret i Hällekis samt hos våra egna Djur & Natur butiker och vissa återförsäljare.

Returavgift    
Returavgift tas ut om kunden beställt fel vara eller ej kunnat ta emot beställd mängd efter gällande taxa.

Reklamationer
Köparen är skyldig att vid mottagandet genast kontrollera att levererad kvantitet och kvalitet överensstämmer med Köparens beställning och upprättad leveransnota. Reklamation avseende kvantitet och kvalitet skall för att beaktas, ske omedelbart efter verkställd leverans.

Köparens ansvar
Köparen ansvarar för att tillfartsväg har erforderlig bärighet och är plogad vintertid. Köparen ansvarar vidare för att leveransplatsen är tillfredsställande uppmärkt. Extra kostnader som åsamkas Svenska Foder i samband med leverans debiteras Köparen. Köparen skall även ersätta de merkostnader som kan drabba Svenska Foder p.g.a att leverans inte kunnat ske av hela kvantiteten. Vid leveranser till enskild firma kräver vissa leverantörer att ägaren är hemma och kvitterar godset vid leverans. Obs. lämna alltid telefonnummer så att leverantören kan ringa vid leverans

Svenska Foders ansvar
Svenska Foder tar inget som helst ansvar för varornas funktion eller skador uppkommer på kunds utrustning relaterat till oljan utan detta blir en sak mellan kunden och oljebolaget.