Ett magasin för svensk lantbruksnäring

Ta del av lantbruksnyheter, växtodlingstips, sortnyheter, foderutveckling och mycket mer.

I detta nummer: Läs om Sänkdalens gård som gått från traditionellt lantbruksföretag med KRAV som grund till ett modernt lantbruksföretag. Läs om Inga det soja- och palmfria fodret som både är ekologiskt och närproducerat. Vallensilage till grisar – 2 pågående studier. Mimmi Elfstrand berättar om sitt liv som travtränare. Läs om Håkan Dalemo som driver en ekologisk växtodlingsgård och som dessutom är utsädesodlare. Och mycket mer!

Avsikten med Svenska Foders Tidningen är att Svenska Foder ska kunna ge sin syn på olika frågor i lantbruksdebatten, frågor som är avgörande för lantbrukets lönsamhet och framtid. Vi berättar om våra produkter, våra tjänster; vi skriver reportage, artiklar och notiser om den verksamhet som bedrivs inom det kärnområde som vi verkar i. Svenska Foders Tidningen utkommer 4 gånger om året och produceras inhouse. Den har funnits sedan 2003.

Trevlig läsning!

 


Kategorier i: