Nya foderprogram för ekologisk produktion

Från årsskiftet gäller nya EU-regler för ekologisk produktion, vilket påverkar de ekologiska fodren, framför allt till värphöns och avelsfåglar. Den största förändringen i foderprogrammen är de nya gränserna för fodrets innehåll av ekologiska foderråvaror.

Du får som tidigare ge unga fjäderfän foder med upp till 5 procent konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung. För foder till äldre fjäderfä (dvs efter cirka 27-30 veckors ålder) skall fodrets innehåll av proteinråvaror vara 100 % ekologiska. Det finns nu nya värphönsfoder med 100 % ekologiska proteinråvaror vilka ersätter de tidigare värpfodren.

De nya reglerna, tillsammans med en osäker råvarumarknad, innebär betydande foderprisökningar.


Taggar: , ,

Kategorier i: , , ,