Search
Close this search box.

.

.

Rätt vallblandning för Bjärsgård

Bjärsgårds Lantbruks AB är en av Sveriges större mjölkproducenter och har så varit under flera år. Gården som ligger utanför Klippan i Skåne ägs av Sten Gyllenstierna. Tidningen träffar Anders Larsson, driftansvarig för stall och Patrik Lennwall, inspektor för växtodlingen i bolaget, som bland annat berättar vad som är viktigt vid vallskörden för att få ett så bra ensilage som möjligt för en bra mjölkproduktion.

Bjärsgårds mjölkproduktion har byggts ut i omgångar. Men det stora steget togs för snart 20 år sedan. 2001 stod man i valet och kvalet om hur man skulle gå vidare, och hur driften skulle se ut. Med hjälp av rådgivare och arbetsledare på gården diskuterade man vilket vägval som skulle vara bäst för verksamheten. Skulle man fortsätta med kor?

-Det man kom fram till var att man absolut skulle satsa vidare på mjölkproduktionen, säger Anders Larsson, driftansvarig för stallet, där vi sitter på bänk i höstsolen.

Patrik Lennwall, inspektor för växtodling

En gård som passar för djurhållning

-Bjärsgård kan inte bara vara en växtodlingsgård, fyller Patrik Lennwall i, som varit anställd som inspektor på gården sedan 1991. Markerna här är inte tillräckligt vassa för att kunna leverera de stora spannmålsskördarna för försäljning till industrin. Vi behöver djuren för att förädla växtodlingen, och växtodlingen behöver stallgödseln. Det blir ett förnuftigt kretslopp.

Dessa tankar föranledde den satsning som Bjärsgårds Lantbruk idag är ett resultat av. Etapp 1 stod klart i september 2003: ny stallbyggnad för 430 koplatser och en mjölkkarusell för 40 djur. Etapp 2 invigdes hösten 2008: ny stallbyggnad med plats för 220 koplatser.

-Det var en spännande tid, minns Anders Larsson, som kom in i företaget precis lagom till satsningen. Vid första etappen byggdes samtidigt – förutom stall för 430 koplatser och karusell – en torkanläggning. Under en period var det 100 byggarbetare på plats från PEAB här, samtidigt som driften skulle fungera. Vi fick strukturera arbetet noga, så att vi inte sprang i vägen för varandra.

Bra ensilage ger resultat

-Idag består Bjärsgårds mjölkproduktion av cirka 630 helårskor, fortsätter Anders. Vi mjölkar 2 gånger per dygn. Resultaten är fina, men kan alltid bli bättre: 10 800 ECM. Fetthalten ligger på 4,15 och 3,6 i protein. I mixarna som korna utfodras med finns: vall, majs, hp-massa, foderspannmål (vete), halm, hö, Tip Topp, Stella 110 och Grund Balans.

För att hålla dessa resultat i produktionen krävs det bland annat att det grovfoder man skördar är av god kvalitet. Man odlar 270 hektar vall och 100 hektar majs som ensileras.

Eftersom att basen för en god hygienisk kvalitet och lagringsstabilitet i vallensilaget är en jämn snabb för-torkning, ger ett alltför blött ensilage ofta problem. Så fort som vallen är slagen börjar nedbrytningen av grödan och snabb förtorkning och inläggning är viktigt för smakligheten.

Anders Larsson, driftansvarig stallet

Lusern - en framgångsfaktor

Bjersgård har av flera anledningar valt Svenska Foders vallblandning Optivall Perfekt, som passar ”perfekt” i området. Men en viktig del är mängden lusern i blandningen:

-Erfarenheten talar för att lusern passar bäst på våra marker, bättre än klöver, konstaterar Patrik Lennwall. Därför önskade vi en vallfröblandning som kunde matcha det. Det kan Optivall Perfekt.

-För oss är utmaningen med vallskörden att vi måste ha fem dagars fint väder
i rad, för att få rätt kvalitet på grovfodret, fortsätter Patrik. Vi är mycket noga med när vi bestämmer oss för att skörda, men ibland ställer ju vädret till det…

-Då gäller det att vallblandningen är optimal. Lusern är torrare än klöver. Ts-halten påverkar ju pH-värdet. Det är svårare att få till en bra ensileringsprocess av en exakthackad klöver i detta område. Dessutom uppfyller lusernen ytterligare en funktion: den dränerar lerjordarna och ser till att strukturen blir bättre.

Majsodlingen ökas

Majsen har blivit en viktigare parameter på gården. Något som de nu tar ytter-ligare kliv med. De marker som ses som lite sämre, odlar Bjärsgård gärna majs. På så sätt utnyttjar man dessa jordar på bästa sätt.

– Det ger också ett breddat skördefönster – som på så sätt genererar arbetsmässig spridning, säger Patrik. Vallen skördas vid en tid, majsen senare.

-Majs är en bra komponent i vår fodermix och den är smakligt, säger Anders Larsson. Tidigare har majsen inte riktigt räckt hela året. Det ändrar vi på nu och har därför utökat majsodlingen med 25 % för att vi vill ha in den i foderstaten året om, säger Anders Larsson.

-Jämnheten i fodret är fundamental för oss, för att lyckas med vår produktion, fortsätter han. Om vi vet att grovfodret håller en jämn kvalitet ser vi det även i produktionen. Alla delar hänger ihop för att skapa lönsamhet.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: