DM Clean

Rengör vattenledningar och anläggningar med blötfoder

• Tar effektivt bort fett- och proteinbeläggningar

• Innehåller korrosionsskydd

• Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm

Framtagen för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar. För rengöring av djurstallar, inredning och maskiner. God vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn och betong). Kostnadseffektivt tack vare dess effektivitet redan vid låga koncentrationer. Är ej korrosivt.

Godkänd i ekologisk produktion!