VirocidTar död på alla mikroorganismer

Virocid

    • Tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer
    • Internationellt testat och erkänt

Snabbverkande desinfektionsmedel för stallar, inredning, utrustning, transportmaterial, kläckerilokaler och fotbad. Virocid ™ är ett kraftfullt desinfektionsmedel som tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer. Virocid är internationellt testat och erkänt (EN och AOAC). Verkar vid temperaturer från 4 grader och uppåt. Produkten innehåller kvartära ammoniumföreningar (QAC).

Virocid har en dokumenterad effekt när det gäller förebyggande och bekämpning av sjukdomsutbrott under många år: PCV2, PRRS, mul- och klövsjuka, fågelinfluensa, H1N1 osv.