Search
Close this search box.

.

.

Fogdegården ställde om sin produktion

Tomas Bengtsson, Fogdegården i Tidavad, ställde vid årsskiftet om sin gård från ekologisk till konventionell. Han ville givetvis att omställningen skulle gå så smidigt som möjligt för att inte tappa produktion. Till sin hjälp tog han bland annat koncentratet PBV Topp, ett energirikt toppfoder med hög energi och mycket protein – samt en ny produkt: ProFat 60-30, ett fettfoder för framtiden.

Tomas Bengtsson är tredje generationen lantbrukare som bedriver lantbruk på Fogdegården i Tidavad. Det var hans farfar som startade upp verksamheten på gården 1947. Tomas tog över gården 1994 efter att hans far avlidit hastigt. Då var han 20 år. Det var också Tomas som började med mjölkkorna och har byggt upp bolaget kring mjölkproduktionen efterhand. Till att börja med hade Fogdegården uppbundna kor, men 2011 stod ett nybyggt stall färdigt. Då satte man in robot från Delaval:

-Det blev det första stallet i Sverige med fri kotrafik efter dansk modell, berättar Tomas. Det är idag Delavals storsäljare. Men idag har vi gått över till Lelyrobot, något som vi tycker fungerar riktigt bra. Då det nya stallet stod klart, gick man över till att leverera ekomjölk.

-Vi hade lagt om växtodlingen till eko 2009, så övergången var välplanerad, säger Tomas. Det var både mer lönsamt och en intressant och stimulerande produktion på både växtodling och mjölkproduktion. Det kräver att man tänker genom allt riktigt noga, dessutom är det ganska mycket mer administrativt arbete. Men det kändes som helt rätt beslut att fatta just då.

-Men under 2022, när priserna stack på i princip allting och osäkerheten kring hur det skulle bli längre fram var så påtaglig, spekulerade vi om hur vi skulle göra. När vi dessutom såg hur den ekologiska marknaden vek kraftigt, då kändes det rätt att gå tillbaka till konventionell produktion. Det handlar inte bara om ekonomi. Men man vill ju producera något som konsumenterna vill ha. Annars känns det arbete man gör bortkastat.

Följ Fogdegården på Facebook här!

Rätt insatser vid övergången

Vid övergången tillbaka till konventionell mjölkproduktion hade Fogdegården som mål att inte tappa produktion alls. Det är alltid en smula svettigt när man ska ändra på ett koncept som fungerat. Jens Jonsson, som är nötfodersäljare och som samarbetat med Tomas under många år, gav ett förslag på vad man skulle kunna tänka sig att ge korna i det nya upplägget.

-Vi har samma ensilage och samma spannmålskross som i fjol, men vi behövde i alla fall ett annat koncentrat, berättar Tomas. Jens kom med förslaget att vi borde köra med PBV Topp, ett energirikt toppfoder med högkvalitativt protein. Dessutom tyckte han att vi skulle testa LipoFoss 60-30.

"Jag tror nog att Jens blev en smula förvånad att vi sa ja direkt på LipoFoss 60-30, eftersom det var en ny produkt. Men det berodde mest på att jag hade hört bra saker från andra håll kring detta fett."

Tomas Bengtsson, Fogdegården i Tidavad

Tomas son Simon, är 24 år och delägare i driftbolaget sedan 3 år tillbaka. Han är aktiv i alla beslut bolaget och jobbar 2 dagar i veckan på gården. Men 3 dagar i veckan jobbar han på en annan större mjölkgård i närheten. De hade goda erfarenheter av produkten.

– När ett positivt rykte föregår införsäljningen – ja, då hjälper det klart mig i min vardag, skrattar Jens. Jag menar att LipoFoss 60-30 har en positiv påverkan på mjölkavkastning, fertilitet, hull och fetthalt. Det har jag sett i praktiken hos flera av mina kunder, och det är ju gärna sådant man vill dela med sig av till andra.

Högkoncentrerad energi utan risk för acidos

Många energirika fodermedel fermenteras snabbt i vommen och ökar därför risken för acidos och kan ge ett försämrat foderutnyttjande. Vomskyddat fett bryts inte ned i vommen och påverkar därför inte vomfloran negativt.

-LipoFoss 60-30 innehåller ca 2,5 gånger så mycket energi som spannmål, vilket ger mer energi per tugga, och gör att stärkelse- eller sockerrika foderråvaror kan begränsas för att balansera foderstaten och minska pH-svängningar, berättar Erika Nyström, Produktchef Nöt i Svenska Foder. På så sätt gynnas fibernedbrytande bakterier och kon får en högre fodereffektivitet.

-Den balanserade energin från fettet kan påverka mjölkavkastning positivt, men även mjölkfettet, fortsätter Erika. Men effekten beror på vilka fettsyror som nyttjas och i vilken kombination. När det gäller mjölkproduktion och fettinnehåll i mjölk är det palmitinsyra (C16:0-fettsyror) som specifikt stimulerar produktion av mjölkfett och mjölk.

Det inte bara energiförsörjningen som kan bli en utmaning för dagens högmjölkande besättningar -utan även fertiliteten. Progesteronnivåerna är många gånger otillräckliga för att hålla en dräktighet. Fett levererar byggstenarna för produktion av progesteron och oljesyra (C18:) har visats specifikt effektiv för att förbättra utvecklingen av ägg och därmed öka fertiliteten.

Ökad produktion

– Vi ger alla mjölkande kor en mix med LipoFoss 60-30, konstaterar Tomas. Det är väldigt lätt att använda. Vi blandar i 200 gram i mixen vid två olika tillfällen under dagen. Vi har lite olika proportioner på de olika mixarna, men allt äts upp, så korna verkar tycka om det.

-Innan övergången låg vi på 11 800 kg ECM och cirka 3,85 i fetthalt och 3,25 i protein. Idag ligger vi på 12 200 kg ECM, med en fetthalt på 4,05 och proteinhalt på 3,35. Och detta är helt nytt. Jag tror att vi kan öka ytterligare.

-Vad som påverkat mest, det är svårt att säga: så noga har vi inte följt upp. Men eftersom vi har samma grundmix som tidigare, så har säkert LipoFoss 60-30 haft en del i resultatet. Vi är i alla fall nöjda med resultatet.

LipoFoss 60-30

ProFat 60-30 är ett mångsidigt fettillskott för mjölkkor som kan förbättra mjölkavkastning, mjölkfett, fertilitet och hull under hela laktationen.

Forskning på enskilda fettsyror, komponenterna i det vi oftast bara klumpar ihop till ”råfett”, har under senare år tagit betydande steg framåt och därmed också vår förståelse för vilka typ av tillskott vi kan använda för att förbättra kons näringsstatus. Palmitinsyra (C16:0-fettsyror) ökar mjölkavkastning och framför allt mjölkfettproduktion medan oljesyra (C18:1 fettsyror) förbättrar fertilitet och hull.

Fettutfodring extra bra sommartid

Att fodra med ett bra vomskyddat fett är extra fördelaktigt under sommaren då korna riskerar att utsättas för värmestress som kan leda till fertilitetsstörningar och fetthaltsdepression.

Eftersom fett innehåller högkoncentrerad energi som inte bryts ned av vommens mikrober utsöndras ingen värme inifrån kon av detta fodermedel vilket minskar värmestressen. Att det dessutom stöttar avkastning, fetthalt och fertilitet gör också att det hjälper mot de negativa konsekvenser som värmestress leder till.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: