Search
Close this search box.

.

.

Fokus på mag- och tarmhälsa i vårt färdigfoder till kyckling!

En välfungerande muskelmage är en av de viktigaste parametrarna för att få en bra och funktionell mag- och tarmkanal. Detta är väldigt viktig för att kycklingen ska kunna utnyttja fodret så effektivt som möjligt och för att minimera risken för tillväxt av skadliga bakterier. Har man en välfungerande muskelmage så sjunker pH i denna och uppehållstiden i muskelmagen ökar. Det stimulerar matsmältningen och det låga pH minskar risken för att skadliga bakterier ska växa till. En välfungerande muskelmage gör också att flödet av foder ut till tarmen blir reglerat och därigenom minskar andelen substrat tillgängligt för skadliga bakterier. Alla dessa parametrar är viktiga för att vi ska få en välmående kyckling som växer och utnyttjar sitt foder på bästa sätt. För att få en välfungerande muskelmage är det dock viktigt att vi ger magen möjligheter att tränas. Det är som sagt en muskel och för optimal funktion så behövs träning och motstånd. Detta uppnås per automatik om kycklingarna har tillgång till hel vete på gården, då muskelmagen arbetar och stimuleras av de hela vetekärnorna. Det finns dock flera anledningar till att en del av producenterna föredrar att använda ett färdigfoder till sina kycklingar. Därför är det viktigt för oss att se till att även vårt färdigfoder bidrar till en väl fungerande muskelmage!  Sedan några månader tillbaka så innehåller allt vårt färdigfoder en grövre struktur i pelletsen just för att främja muskelmagens utveckling. Att detta ger effekt syns tydligt när muskelmagarna från olika kycklingar jämförs.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: