Bättre stallmiljö med Stalosan

Stalosan F för grisar

Stalosan F har en viktig roll i gårdens biosäkerhet. Produkten har en effektiv desinficerande effekt, verkar pH-sänkande och neutraliserar ammoniak. Detta ger ett ökat skydd mot sjukdomar under hela produktionscykeln, minskar risken för infektioner och bidrar därför till bättre hälsa och lönsamhet i besättningen.

Praktiska försök har visat följande positiva effekter:

Stalosan F för smågrisar

Nyfödda smågrisar är mycket mottagliga för sjukdomar. Stalosan F bidrar till att förebygga sjukdomar i grisningsstallet med positiv effekt på produktionsresultatet.

 • Dödligheten minskar med upp till 10 %
 • Över 50 % minskning av läkemedelskostnader
 • 250 g extra vikt vid avvänjning
 • + ½ smågris/sugga/kull = + 1,2 smågris/sugga/år

Stalosan F för växande- och slaktgrisar

För växande grisar bör Stalosan F appliceras under uppfödningsperioden mest kritiska faser, t.ex vid omgruppering, profylaktiska behandlingar och foderbyte.  Stalosan F minskar smittrycket under dessa kritiska faser och bidrar till friskare grisar.

 • Reducerar stress
 • Enhetligare grisar

Stalosan F för suggor – Betäckningen

Insemination är ett väldigt viktigt moment för de totala produktionsresultaten. Om Stalosan F används under betäckningsperioden så förbättras miljöförhållandena och då ökar dräktighetsprocenten.

 • + 3% dräktighetsprocent
 • + 5 % dräktighetsprocent på omlöp
 • – 3 % omlöpningsprocent

Stalosan F för tillväxtgrisar

Att tilldela Stalosan F till avvanda grisar har väldigt många och stora fördelar. Avvänjningsperioden är en mycket känslig tid för grisen då den utsätts för många förändringar på en gång. Grisens immunförsvar är satt ur balans samtidigt som stress vid omgruppering och foderbyte gör att grisarna är mycket sårbara för olika mikroorganismer. I detta avseende kan Stalosan F minska smittrycket avsevärt, vilket ger en minskning av diarréförekomst och lunginflammation. Den största fördelen med att förbättra grisens hälsa är minskat antal antibiotikabehandlingar, vilket inte bara resulterar i minskade läkemedelskostnader, utan också en minskning av resistenta patogenstammar och bibehållen effekt av antibiotika för framtida bruk.

 • Förekomsten av diarré minskar med upp till 50 %
 • Mer än 60 % minskning av medicinkostnader
 • En bättre start för tillväxtgrisen

Stalosan F för dräktiga suggor

För dräktiga djur är det inte alltid möjligt att tillämpa “allt-in, allt-ut”, AIAO-strategi, med efterföljande rengöring och desinfektion. Detta har i sin tur har stor påverkan på suggornas hälsa och prestationsförmåga.

 • Minskning av juverinflammationer
 • Minskning av livmoderinflammation

Om du använder Stalosan F för första gången rekommenderar vi att du applicerar 50 g/m2 en gång om dagen i tre dagar. För fortsatt applicering så dosera enligt tabellen nedan.