Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Hur ofta rengör du din kraftfodersilo?

Landskapsbild med silo

Stora temperatursvängningar, kondens och värme kan ge goda tillväxtmöjligheter för oönskade organismer. Dessa angrepp kan påverka näringsinnehåll och hygienisk kvalitet negativt – vilket i sin tur påverkar produktionen. Vill du verkligen göra skillnad i att skapa möjlighet för jämna resultat i din produktion, se till att vara noggrann med silorengöringen.

Vägen från foderproduktionen till djurens mage är lång. Även om fodret håller bra kvalitet när det kommer i din silo, så gäller det att fortsätta hålla rätt kvalitet tills det når djuren. 

Temperatursvängningar och årstidsvariationer är utmanande när det kommer till silohygien. Under långa regnvädersperioder finns det fara för fuktinslag i silon. Höga dagstemperaturer och relativt kalla nätter innebär att siloväggarna och fodret närmst väggen värms upp under dagen. 

Erika Nyström
Produktchef nötfoder, Svenska Foder

-På grund av den höga temperaturen mättas luften mellan foderpelletsen av vattenånga, fortsätter hon. När natten kommer med kraftig nedkylning, förvandlas ångan istället till kondens. I många av dessa fall upplöses pelletsen och man får en ökad andel mjöl i silon. Får denna process fortgå tillräckligt länge hänger sig fodret på siloväggarna och det börjar mögla. 
 
-När man sedan fyller på med nytt foder i silon smittas det av resterna på siloväggarna, säger Erika. Det vill vi undvika givetvis undvika. Därför är en viktig åtgärd att rengöra i fodersilon. 
 
-Ett minimum är att rengöra 2 gånger om året: höst och vår, fortsätter hon. Ännu hellre 4 gånger om året. På så sätt kan skadedjur, mögel samt bakterier som förökar sig och kontaminerar fodret undvikas. 
 
Se till att silon är hel och ren eftersom det minimerar risken för att kraftfodrets innehåll och kvalitet påverkas negativt. 
 

Tömningen och rengöring av silos görs bäst i följande steg:

  • Töm silo
  • Inspektera silon
  • Rengör silon, normalt är det endast damm i silon som avlägsnas med en lätt knackning på silon. Därefter dammsugs eller borstas skruvlådan ren. Vi riktigt svår nedsmutsning måste silon tvättas med högtryckstvätt och i vissa fall desinficeras.
  • Inspektera ren silo

Var försiktig!
Var inte dumdristig då du rengör silon. Använd spegel då du tittar in i silon för att inspektera. Sticker du bara in huvudet kan hängbildning av foder i silon medföra stor risk för dig som person.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: