Search
Close this search box.

.

.

Hur ofta rengör du din kraftfodersilo?

Hur många gånger rengör du dina fodersilos?

Sedär, en samvetsfråga. Men det är inte samvetet som står på spel denna gång, utan istället jämnt resultat i din produktion. Stora temperatursvängningar, kondens och värme kan ge goda tillväxtmöjligheter för oönskade organismer. Dessa angrepp kan påverka näringsinnehåll och hygienisk kvalitet negativt – vilket i sin tur påverkar produktionen. Se till att undvika det genom att vara noggrann.

Vägen från foderproduktionen till djurens mage är lång. Även om fodret håller bra kvalitet när det kommer i din silo, så gäller det att fortsätta hålla rätt kvalitet tills det når djuren. Temperatursvängningar och årstidsvariationer är utmanande när det kommer till silohygien. Under långa regnvädersperioder finns det fara för fuktinslag i silon. Höga dagstemperaturer och relativt kalla nätter innebär att siloväggarna och fodret närmst väggen värms upp under dagen.

På grund av den höga temperaturen kommer luften mellan foderpelletsen att mättas av vattenånga. När natten kommer med kraftig nedkylning, förvandlas ångan till kondens. I många av dessa fall upplöses pelletsen och man får en ökad andel mjöl i silon. Om denna process får fortgå tillräckligt länge kommer fodret hänga sig på siloväggarna och börja mögla. När sedan nytt foder fylls på smittas det av resterna på siloväggarna. Detta vill vi undvika.

En viktig åtgärd är därför att rengöra i fodersilon. Ett minimum är att rengöra 2 gånger om året, höst och vår. Ännu hellre 4 gånger om året. På så sätt kan skadedjur, mögel samt bakterier som förökar sig och kontaminerar fodret undvikas. Se till att silon är hel och ren eftersom det minimerar risken för att kraftfodrets innehåll och kvalitet påverkas negativt.

Checklista

Tömningen och rengöring av silos görs bäst i följande steg:

  • Töm silo
  • Inspektera silon
  • Rengör silon, normalt är det endast damm i silon som avlägsnas med en lätt knackning på silon. Därefter dammsugs eller borstas skruvlådan ren. Vid riktigt svår nedsmutsning måste silon tvättas med högtryckstvätt och i vissa fall desinficeras.
  • Inspektera ren silo

Var försiktig!
Då du rengör silon ska du vara noga med att inte vara dumdristig. Använd spegel då du tittar in i silon för att inspektera. Sticker du bara in huvudet kan hängbildning av foder i silon medföra stor risk för dig som person.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: