Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Klimatvärdet på plats i foderdeklarationen

Den svenska foderbranschen har länge närmat sig en samstämmighet kring klimatmärkning av foder. Man har nu enats om att arbeta efter samma system, via branschorganisationen Foder & Spannmål – GFLI, en tabell som ligger till grund för råvarornas klimatvärde. Detta har också fått Svenska Foder att ta nästa steg gentemot producenterna.

Idag kan man på Svenska Foders foderdeklarationer för nötfoder läsa av ett klimatvärde. Erika Nyström, Produktchef Nöt- och hästfoder på Svenska Foder, ville så snart det bara var möjligt att presentera siffrorna:

–Klimatet har blivit en viktig fråga för många konsumenter och därför vill livsmedelsbranschen såväl som vi i foderbranschen hjälpa till och vägleda kunder till att göra aktiva val. Därför är det roligt att vi nu sedan någon månad tillbaka har börjat deklarera ett klimatvärde på våra foder i form av koldioxidekvivalenter.

Carolina Johansson, Foderchef på Svenska Foder, bekräftar vad Erika berättar.

–Vi har arbetat intensivt på att ta fram alla värden för råvaror, transporter och själva tillverkningen – och är nu färdiga att börja presentera resultatet. Vi har inlett med våra nötfoder, och övriga djurslag ligger i startgroparna.

Vad innebär klimatsmarta foder?

–Klimatsmarta foder är ett omfattande begrepp, fortsätter Carolina Johansson. För oss inkluderar det allt från minskad energiförbrukning i foder-fabrikerna, övergång till förnybara bränslen, närproducerade råvaror till högre fodereffektivitet. Att varje kilo foder genererar mer kött, ägg eller mjölk är kanske det som har störst effekt för klimatpåverkan – samtidigt som det är positivt för våra kunders ekonomi.

Carolina Johansson framhåller vikten av att man hittar en gemensam väg fram i branschen för att hålla frågan konkurrensneutral.

–Visst har det varit och är ett stort arbete att ta sig an, men också väldigt viktigt, säger Carolina. Jag tycker det är jätteroligt att vi har kommit så långt som vi har inom branschen och nu faktiskt är överens om att använda samma system – som initierats av bland annat FEFAC, de europeiska foderproducenternas branschorganisation.

–Ännu roligare är såklart att vi nu faktiskt också, rent reellt, kan deklarera ett klimatvärde för våra foder. Det är ett av många steg vi tar i vårt arbete med klimatsmarta foder, avslutar hon.

Erika Nyström, Produktchef nöt- och hästfoder och Carolina Johansson, Foderchef.

“Klimatet har blivit en viktig fråga för många konsumenter och därför vill livsmedelsbranschen såväl som vi i foderbranschen hjälpa till och vägleda kunder till att göra aktiva val.”

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: