Vitaminiserat (Bolus)Vitaminiserat mineralfoder i form av bolus

Deltamin Bolus Nöt

Är ett vitaminiserat mineralfoder till nötkreatur, i form av bolus. Från bolusen frigörs en konstant daglig mängd av spårämnen och vitaminer under 90 dagar. Bolus rekommenderas särskilt för betande djur som inte får något annat mineralfoder.

Deltamin Bolus Nöt lämpar sig bra till såväl kor som växande ungnöt. Tack vare sitt innehåll av E-vitamin och magnesium rekommenderar vi den också till sinkor av både kött- och mjölkras som av någon anledning inte ges annat mineralfoder.

Varje bolus väger 75 g och verkar under 90 dagar. Använd en lämplig ingivare för att föra in bolusen i djurets hals, så att den hamnar i vommen. Varje förpackning innehåller 20 boli.

Rekommenderat antal boli per djur:

Mjölkande kor: 1-2 boli
Sinkor: 1-2 boli
Växande ungnöt: 1 bolus

Ingivare

Innehåll Deltamin Bolus Nöt

Röst från fältet.