Primo IntensivSkonsamt foder för maximal tillväxt

Ett intensivt och skonsamt färdigfoder med höga näringskrav och specifika råvarukrav. Primo Intensiv är utvecklat för den snabbväxande mellankalven där kraftfodret ges i fri tillgång. Tack vare sitt speciella och skonsamma sammansättning bidrar fodret till bra vomfunktion och stabila magar även i den mest intensiva köttrasproduktionen.

De höga kraven på närings- och råvarusammansättningen gör Primo Intensiv till ett unikt foder. Primo Intensiv är ett ypperligt foder för kalvgömmor och kan öka lönsamheten genom att ge en jämnare övergång mellan betet och stallfoderstaten.

Genom att erbjuda ett smakligt kraftfoder i kalvgömman kan du ta tillvara djurens tillväxtpotential. Fördelar med Creep Feeding;

  • Högre tillväxt och tyngre kalvar.
  • Särskilt lönsamt för djur med hög tillväxtpotential.
  • Särskilt lönsamt för tidigt födda kalvar.
  • Minskar trycket på korna.
  • Hög tillväxt även vid betesbrist.
  • Smidigare övergång till stallfoderstat.