Search
Close this search box.

.

.

Ont om spannmål? Och vilken kvalitet?

Oavsett om du har ägg- eller matfågelproduktion, kan vi erbjuda dig olika foderkoncept baserat på vilken spannmålsnivå du önskar använda. Har du ont om spannmål och vill sänka din spannmålsinblandning jämt över året så att den räcker till nästa skörd? Eller föredrar du att använda en högre nivå spannmål och komplettera med färdigfoder om det behövs? Är du äggproducent rekommenderar vi dig att fundera på detta i god tid innan du sätter in en ny flock. Blir din strategi att använda ett färdigfoder under en period rekommenderar vi att färdigfodret används i början av produktionen för att sedan successivt gå över på ett koncentrat. Har du matfågelproduktion kan du välja mellan olika vetekoncept som ger skillnad i den totala åtgången av vete. Naturligtvis kan du även välja ett färdigfoder. Diskutera med din säljare vilket koncept som passar dig bäst! Kvaliteten på spannmålen varierar ganska kraftigt i landets olika delar. I västra Sverige ser det ut som om vetet har en bra kvalitet, medan det i delar av östra halvan av Sverige ser ut att variera mycket. I det området är det också en hel del brådmogen spannmål som har ett högt eller varierande tal för viskositet. Och viskositet är som bekant ett uttryck för att kycklingens tarm lätt kan bilda skum och avföringen blir blöt – med våta ströbäddar som följd. Vid sådana tillfällen kan det anledning att använda ett program med lägre veteinblandning eller helt gå över till färdigfoder. Med den kraftigt minskade skörd per hektar förväntade sig de flesta människor att proteinhalterna skulle vara tämligen höga. Så blev inte fallet, även om man kan sammanfatta att proteinhalterna är klart högre än förra året. Så här ser råproteinhalterna ut i olika grödor baserat på analyser från Optilab, Svenska Foders analyslaboratorium, i våra tre regioner i landet: I regel brukar man säga att proteinhalten i ekologisk spannmål är lägre än i konventionell. Så ser inte ut att vara fallet i region Syd i år.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: