Search
Close this search box.

.

.

PrimeFeed Safe möter avvänjning utan zink

Svenska Foder presenterar PrimeFeed Safe – ett nytt koncept som möter förbudet för användande av zink i medicinska nivåer i smågrisfoder som slår igenom 2022. Sedan beslutet kom har vi inom DLG-koncernen arbetat intensivt på att finna en lösning. Redan nu har vi tillsammans tagit fram ett fullgott alternativ.

PrimeFeed Safe är ett avvänjningsfoder särskilt framtaget för att klara avvänjningen av smågrisar utan medicinska nivåer av zink. PrimeFeed Safe bygger på en noggrann kombination av råvaror och en näringssammansättning som främjar tillväxt, hälsa och tidig utveckling av tarmen. En kombination av viktiga tillsatser säkerställer hög immunstatus, högt näringsutnyttjande och skydd mot oönskade mikroorganismer. En lyckad avvänjning kräver förutom rätt foder även en rad skötselåtgärder. För att du skall lyckas fullt ut bygger PrimFeed Safe konceptet även på tips och råd för detta. Dessa råd får du som använder PrimeFeed Safe självklart tillgång till och hjälp att implementera.

Som föregångare till det nya konceptet PrimeFeed Safe, utfördes tidigare i år ett försök på Danmarks grisbranschs egen försöksverksamhet SEGES. I det här försöket mättes daglig tillväxt, dagligt foderintag och foderomvandling. Här visade det sig att försöksledet med DLG-koncernens- konceptet presterade lika bra som försöksledet med 2500 ppm zinkoxid och bättre än försöksledet utan 2500 ppm zinkoxid. Inte heller behandlingar för diarré skilde sig mellan DLG-konceptet och försöksledet med 2500 ppm zinkoxid. När nu PrimeFeed Safe nu presenteras på den svenska marknaden som det allra första alternativet, är det en vidareutveckling av DLG-konceptet som testades i SEGES.

PrimeFeed Safe tillverkas i våra fabriker i Tågarp och Fodermix och kan levereras i hela Sverige. Vi tillhandahåller den både i bulk och storsäck. Tillsammans med fodret erbjuder vi konkreta tips och råd för att lyckas med avvänjningen. Kontakta någon av oss i Svenska Foders Grisgrupp så berättar vi mer! Framåt tillsammans lyckas vi!

PrimeFeed Safe-konceptet bygger på följande:

  • Råd och tips för en lyckad avvänjning
  • Bästa råvarorna med hög smältbarhet och en kombination av viktiga tillsatser
  • Rätt aminosyrabalans för att säkerställa en god tillväxt och optimal tarmutveckling
  • Rätt fiberbalans för att säkerställa god tarmhälsa och optimal utveckling av tarmen
  • Kombination av syror som sänker pH i magen och har antibakteriell effekt
  • Hög vitaminisering för optimal immunstatus
  • Organiskt bundet zink för optimal immunstatus och tarmhälsa
  • Organiskt bundet Selen för optimal immunstatus
  • Enzymer för att öka utnyttjandet av näringsämnena
  • ContraFlam Advanced antiinflammatorisk kombination av tanniner, phenoler och fulvosyra

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: