Search
Close this search box.

.

.

Rätt sorts rengöring gör skillnad i resultatet

Råbelöfs Gods, som ägs av familjen Murray och ligger strax utanför Kristianstad i Skåne, bedriver växtodling, djurhållning, skogsbruk, jakt och bostadsuthyrning. Det är en gård som har anor från 1400-talet och ligger på mark som odlats i tusentals år. VD för Råbelöfs Fideikommiss AB och Råbelöfs Godsförvaltning AB är Erik Baeksted. Men den vi träffar denna gång är Viktoria Hertrich är föreståndare för såväl sugg- som slaktsvinsstallarna på godset. Vi ska prata om vikten av rengöring och desinficering.

Vi har ett helintegrerat system med 800 suggor och 7 000 slaktsvinsplatser i verksamheten, berättar Viktoria. Det är ett veckosystem, varje vecka samma rutiner, samma upplägg. Det är det tydligaste systemet. Och det gör det också enklare när man får nya medarbetare här som ska läras upp.

Viktoria kom till Råbelöf 2022, och började sin fulltidsanställning som föreståndare 2023 i juni.

-Jag trivs mycket bra med arbetet här på Råbelöf, säger hon. Det finns såklart utmaningar, men det är också det som ger mig inspiration och arbetsglädje. Vi har ett så bra team här, där alla tar ansvar för sina uppgifter, och lyfter frågor om det är något som inte fungerar lika bra.

-Med sådana medarbetare kan man också ta steg framåt och utvecklas, och det är ju det vi vill göra här, fortsätter Viktoria.

Råbelöfs Godsförvaltning AB

  • 25 anställda, varav 10 i grisproduktionen
  • 2 500 hektar växtodling (som drivs som handelsbolag i samarbete mellan Råbelöf, Ströö och Karsholm) – säljer allt, inget går till foder. Maltkorn, specialvete, raps, råg och vall till amkorna.
  • 300 amkor
Grisproduktion:
  • 7 000 slaktsvinsplatser
  •  800 suggor – Suggstallarna är inredda med enhetsboxar, där smågrisarna stannar från grisning till uppemot 30 kg vikt. Därefter förs de över till slaktsvinsstallarna, eller säljs som smågrisar.
  • Helintegrerad produktion, grisning varje vecka och en årlig produktion av cirka 23 000 slaktsvin.

Avvänjningen en utmaning

En utmaning som man har haft på Råbelöf sedan zinkförbudet 2022 är vid avvänjningen av smågrisarna.

-I och med att vi arbetar i ett veckosystem, har vi alltid unga djur som är mottagliga för smitta, framförallt E. coli-bakterier. Avvänjningsdiarré har varit vårt största problem tidigare.

Hur adresserar man då detta? Jo, man får gå metodiskt till väga.

-Det är givetvis många olika delar som spelar in, säger Viktoria. Management, att vi gjort en investering i väggvärme – en tilläggsvärme i form av element med uppvärmt vatten – som gör att vi kan ha både ventilation och värme samtidigt. Det ger självklart bättre luft och bättre förutsättningar för smågrisarna. Det handlar också om det foder vi utfodrar med – Smågris Prime Cool – som vi ser gett resultat. Vi har sänkt både dödlighet och antalet behandlingar markant i tillväxten.

Tvätta rätt

-Men en viktig del av framgången i avvänjningen tror jag har varit hur vi rengör våra stallar idag jämfört med tidigare, konstaterar hon.

Tillsammans med Madelene Eklund, grisfodersäljare på Svenska Foder och DLG:s Søren Hedemann Andersen diskuterade man behovet av rengöring och desinficering av stallarna.

-Søren hjälpte oss med upplägget, såg till att vi fick ett tvättschema som berättade vilka mängder vi behöver använda, hur länge produkterna ska hinna verka, för att få resultat i stallar i vår storlek, säger Viktoria.

Rengöring är A och O

Stalosan F

Torrdesinfektion som skapar optimala sanitära förhållande i djurstall under produktionsperioden.
Antibakteriell effekt, avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter, sänker andelen ammoniak, kan användas när det är djur i stallet.

Kenosan

Rengöringsmedel för större stallar och inredning.
Framtagen för att klara av de svåraste miljöerna i djurstallar. Mycket effektivt och drygt skumrengöringsmedel. Extremt smutsupplösande även i de svåraste miljöerna. Enkelt att applicera tack vare att det bildar ett kraftigt skumlager på ytan.

Virocid

För desinfektion av tomma, rengjorda stallar, inredning, utrustning, transportmaterial osv.
Kraftfullt och snabbverkande, tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer.

Kenosan, Virocid, Stalosan

-Tidigare tvättade vi bara med vatten, och en annan desinficeringsprodukt, berättar Viktoria. Nu tvättas stallet helt rent. Först med Kenosan – en såpa som ser till att fettlagret luckras upp. Man kan verkligen se hur det löses upp. I det här fettlagret finns smitthärdar som man självklart vill få bort. Kenosan hjälper till att trycka bort bakteriefloran. Att såpa och tvätta tar cirka 1 ½ timme max. Det vill säga – det är ingen större insats. Med tanke på vad det gör.

Därefter desinficeras stallarna med Virocid, något som tar ungefär 20 minuter.

-Dessutom lägger vi Stalosan efter avväjningen, fortsätter Viktoria. Vi har enhetsboxar och grisarna går kvar i samma box de är födda i efter avvänjning. Jag tror det är kombinationen av alla de här insatserna, som har gett våra förbättrade resultat.

Goda resultat ger roligare jobb

-Vi har också rent managementmässigt sett till att det är en person – i den mån det går – som har hand om avvänjningen. Det gör att en sådan person får bättre insyn i denna del av produktionen, vilket också gör att vederbörande kan agera fort, när man upptäcker förändringar.

Tidigare flockbehandlade Råbelöf sina avvänjningsgrisar. Idag punktbehandlar man kanske i 10 av de 36 boxarna i varje stall. En punktbehandling innebär att man kanske bara tar en gris eller flera grisar i en box – men inte hela kullen. Det är en stor förbättring för alla inblandade.

-Visst gör vi ibland en flockbehandling, men det är ca en 1/3-del av hur vi tidigare gjort, säger Viktoria. Det är en förbättring arbetsmässigt, djurvälfärdsmässig och pengamässigt, säger Viktoria. Och inte minst psykiskt för den som arbetar med avvänjningen.

-Det är klart att det är roligare att gå till jobbet när djuren mår bra och när man istället kan lägga tiden på att få dem att växa. Det är peppande att se att man kan flytta fram sina positioner inom sitt ansvarsområde, och jobba med andra saker, för att ytterligare komma framåt, avslutar Viktoria.

Stalosan F

Torrdesinfektion
Stalosan F skapar optimala sanitära förhållanden i djurstall under produktionsperioden, vilket säkerställer förbättrad djurhälsa och välbefinnande samt optimerad foderutnyttjande. Tack vare sin höga andel (>95 %) aktiva ämnen, har Stalosan en antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter.

Till skillnad från torrdesinfektionsmedel som innehåller kalk så har Stalosan F ett lågt pH. I ett stall så bidrar ammoniak till att höja pH värdet. Ammoniak tillsammans med ett högt pH innebär att djuren blir mer mottagliga för luftvägsinfektioner, klöv- mag/tarm-, och hudsjukdommar. Stalosan F minskar andelen ammoniak och dess låga pH stöttar djurens eget immunförsvar på både hud, slemhinnor/luftvägar och i magen och exempelvis så kan frekvensen luftvägsinfektioner och diarre minskas.

Stalosan F kan användas på djurens liggplats eller stallgolvet för att absorbera fukt och avdöda mikroorganismer. Den förbättrar effektivt de sanitära förhållanden i alla typer av stall. Kan användas medan djuren befinner sig i stallet. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor. Kan med fördel användas både i klövbad och i stövelbad.

Kan användas för nöt, gris, får och fjäderfä

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: