Search
Close this search box.

.

.

Så använder du Cid 2000

En noggrann rengöring med efterföljande desinfektion är en viktig parameter för en välfungerande produktion. Vi kan erbjuda dig väl beprövade rengörings- och desinfektionsprodukter som hjälper dig att sänka smittrycket i dina stallar. Vi har också produkter som kan användas under en produktionsomgång exempelvis för att sänka ammoniaknivån. Om smittrycket i ett stall stiger ser vi ofta att produktionsresultaten gradvis försämras från omgång till omgång.

CID 2000 Rengöringsmedel för vatten och blötfoderanläggningar

Cid 2000 består av 20 % stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på
biofilmen, få den att lossna och lösa upp den. Inne-håller även perättiksyra, ättiksyra och organiska syror.
I tomma stallar doseras 2 % CID 2000 i vattenled-ningarna. Låt blandningen stå i 6-18 h innan den noggrant sköljs med vatten. Produkten lämpar sig också
väl att använda när det är djur i stallarna exempelvis som rengöring efter dosering av vitaminer etc.
Gör då en brukslösning med 0,2-0,4 liter CID 2000 + 10 liter vatten och sätt sedan medicinblandaren på 1 %. Detta bör göras 24 h efter det att vitaminerna etc. slutat tillsättas.

 

 

Perfekt att använda efter tillsats av vitaminer etc. i vattenledningarna.

  • Kan användas både med djur i stallet och
    i tomma stallar
  • Avlägsnar effektivt biofilm och mineraliska
    beläggningar
  • Skonsam mot material av plast och rostfritt stål
  • Är en väl beprövad produkt med mycket brett avdödningsspektrum

 

 

Därför är CID 2000 ett bättre val än en ren syraprodukt för att rengöra systemet efter tillsats av vitaminer etc.?

Syra dödar inga bakterier. Den hämmar tillfälligt deras tillväxt och har på det viset effekt – men så fort syran tas bort från dricksvattnet så kommer bakterierna tillbaka mycket snabbt. Det finns också svampar som kan använda syra som tillväxtsubstrat och svampar önskar vi inte heller i systemet. Genom att använda en peroxidprodukt såsom CID 2000 säkrar man att biofilmen försvinner och att det sker en desinfektion av systemet. CID 2000 innehåller även perättiksyra som djuren ofta tycker är smakligare än exempelvis klor.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: