Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Samarbete bygger på tillit, kunskap och ömsesidighet

Linnea Andersson, grisfodersäljare och Christer Månsson företagsledare Löderups Lokalförening. 

Löderups Lokalförening ligger som namnet antyder i Löderup, i sydöstra Skåne. Löderup är en liten by nära kusten som ligger i en traditionell lantbruksbygd. Lokalföreningen grundades 1904 och en ekonomisk förening som ägs av cirka 200 medlemmar. 2021 omsatte man 190 miljoner. Tillsammans med Svenska Foder har Lokalföreningen ett samarbete kring grisfoder. Det är ett gott samarbete som skapar värde för den enskilde grisproducenten i slutänden. Vi får träffa Christer Månsson, som är företagsledare för lokalföreningen sedan 2000.

Det är gott om folk i butiken, i Löderups Lokalförening. Det är fredag och fint väder och det är både större närings-idkare, och husägare som är på jakt efter gräsfrö eller färg till huset.

Tradition och modernisering i ett
-Löderups lokalförening har en lång tradition och stark identitet här i bygden. Det bygger på det förtroende våra ägare och kunder har för verksamheten. Det har vi arbetat med från starten, samtidigt som vi hela tiden försökt följa med tiden och utvecklas – för att skapa en god service här i den lokala geografin.

-Det har skett en stor modernisering under åren, självklart, och idag är butiken med byggmaterial, och färg och smådjursfoder och mycket mer – en viktig motor i vår verksamhet. Samtidigt som vi givetvis fortsätter att serva våra professionella lantbrukskunder med all den kunskap och den service som vi har. Vår spannmålsanläggning tar in cirka 25-30 000 ton spannmål varje år.

Spannmålsinköp, gödning, växtskydd, smörjolja och diesel – allt för att få lantbruket att snurra så smidigt som möjligt – sköter de själv, när det gäller affärer och rådgivning.

Gris löses på annat vis
Men på gris har man löst frågan på ett litet annat vis. Tillsammans med Svenska Foders kunskaper och premixer, ser man till att leverar special-anpassat foder till djuren efter de önskemål som kunderna har.

-Vi legolagrar spannmål till våra kunder, ser till att torka och lagra den vara som våra grisproducenter har skördat. Sedan tillverkar vi foder på deras spannmål, inköpt soja och premixer från Svenska Foder – och ser till att kunderna får det när de vill ha det. Det sparar dem en stor del av hanteringen och det är ett upplägg som är mycket uppskattat. Svenska Foders sätt att kunna gårdsanpassa foderblandningen är mycket uppskattat av kunderna.

Under cirka 10 års tid har man haft detta samarbete, och Christer Månsson är mycket nöjd med upplägget. Även kunderna uppskattar att de båda bolagen har hittat ett gemensamt sätt:

– Våra kunder uppskattar närheten till vår lokalförening, den service de får här, och att de kan hitta att de kan få tag i allt de behöver för sin verksamhet i närområdet. Att de dessutom får ta del av riktigt god rådgivning av en kunnig grisfodersäljare på Svenska Foder, det är den bästa av världar.

Korta beslutsvägar ger effektivitet
-För mig är det viktigt att beslutsvägarna är korta och enkla, fortsätter han. En snabb kommunikation via telefon räcker, om t.ex. proteinvärdet har förändrats eller om det har hänt något annat som måste tas tag i. Det betyder mycket när det väl gäller, och det är till stor nytta för vår gemensamma kund!

-Vilka premixer som ska användas i fodret, är en diskussion Svenska Foders kunniga säljare tillsammans med produktchef på Svenska Foder sköter direkt med kunderna. Våra kunder är mycket nöjda med den service de får från Svenska Foder. Och från oss. Det gör samarbetet till ett winwin, avslutar Christer!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: