Search
Close this search box.

.

.

Upptäck vårt nya fodersortiment för slaktgrisar!

Vår erfarenhet av den moderna slaktgrisen är att det är en fodereffektiv gris med en fantastisk tillväxtförmåga. För att nyttja den genetiska potentialen på bästa sätt är ett bra foder avgörande. En lönsam slaktgris är en gris som växer bra, har en god foderomvandlingsförmåga och är frisk. I utvecklingen av det nya slaktgrissortimentet så har huvudfokuset legat på att bidra till ökad lönsamhet på din gård.

Därför är det viktigt att ha ett flexibelt sortiment som passar olika uppfödningsformer och förutsättningar på gård. Detta har resulterat i tre konkurrenskraftigt sammansatta foder anpassat till den moderna slaktgrisen.

Opti Go

Ett startfasfoder med en hög aminosyranivå och vitaminisering för att kunna utnyttja tillväxtkapaciteten redan från insättning.

Detta foder är optimalt för dig som har kort omgångsintervall och behöver ha effektiv tillväxt redan från insättning. Det är även intressant alternativ för tillväxtgrisar över 20 kg.

Opti Max

Ett foder för dig som vill ha en högintensiv enhetsutfodring eller ett mittfasfoder för dig som har flera utfodringsfaser.

Opti Finish

Ett foder för dig som har en lågintensiv utfodringsstrategi och ett långt omgångsintervall eller ett slutfasfoder för dig som har flera utfodringsfaser.

I samtliga nya slakgrisfoder är det en ökad nivå av selen och vitaminer som bidrar till en friskare och därmed en mer lönsam gris. Vi har valt att tillsätta organiskt selen då det kan ha en positiv inverkan på grisens immunförsvar. Höjda nivåer av A- och D-vitamin bidrar till bättre muskelkoordinering och benhälsa.

Allt för att åstadkomma bästa möjliga resultat på gårdsnivå- det är vårt övergripande mål!

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: