Search
Close this search box.

.

.

Vanliga foderrelaterade sjukdomar hos hästar

Utfodringen är en av de viktigaste faktorerna för din hästs hälsa. Vissa sjukdomar kan förebyggas med rätt utfodring medan andra kan undvikas med en anpassad utfodringsrutin.

Här tar vi upp tar några vanliga foderrelaterade sjukdomar och hur man kan förebygga dessa. 

1. Kolik

Ordet kolik betyder egentligen tarmkramp och innebär smärta för hästen som är lokaliserad till dess buk. Smärtan kan variera mycket och det kan vara svårt att själv bedöma hur sjuk hästen är när den har kolik.

Vanliga symptom för kolik:
 • Oro och dålig aptit.
 • Hästen ser sig mot buken och skrapar med framhoven.
 • Vid kraftigare smärta kan hästen få hög puls, börja svettas, rulla sig eller kasta sig ner och upp.

Orsakerna till att hästen får kolik kan vara många men vanligt är förstoppning, gasansamling, tarmvred och magsår. Eftersom koliksymptom kommer från mag- och tarmkanalen är det viktigt att söka efter orsaken i utfodringsrutinerna och fodret.

Förebyggande åtgärder kan vara:
 • Långsamma foderbyten
 • Tillgång till rikligt med vatten av bra kvalité
 • Rörelse och motion
 • Regelbunden utfodring med långa ättider
 • Begränsad mängd stärkelserikt foder

2. Magsår

Magsår är vanligt förekommande hos våra hästar och allra vanligast bland hästar som tränas, tävlas och som reser mycket. Vanligaste orsaken är stress och psykisk ohälsa hos hästen. En viktigt utfodringsrelaterad orsak är mängden grovfoder.

Magsår kan ge olika symptom där lättare symptom visar sig som sämre aptit och nedsatt prestation.

Djupare magsår kan visa symptom som:
 • Koliksmärtor.
 • Diarré.
 • Nedsatt allmäntillstånd.
Förebygg magsår:

Att förebygga magsår är både billigt och enkelt och utgörs främst av foderändringar som ökar hästens salivproduktion. En regelbunden utfodring med tillräcklig mängd grovfoder minskar risken för uppkomst av magsår hos hästar. Magsår beror på att magsyran fräter hål på slemhinnan i magsäcken. Hästens tuggrörelser stimulerar salivutsöndringen som neutraliserar magsyran och motverkar på så sätt magsyrans frätande innehåll. Mängden tuggrörelser avgör främst salivproduktionen, där hö ger mer tuggrörelser än kraftfoder. 

Genom att låta hästen röra på sig så mycket som möjligt och ge den fri tillgång till stråfoder samt en begränsad kraftfodergiva kan magsår förebyggas.

3. Fång

Fång innebär att hästens får en inflammation i lammellagret i hovarna. En nedbrytning sker av de inre stödjande lamellerna i hoven, mellan hovbenet och hovväggen. Den normala blodtillförseln till lamellerna störs vilket orsakar svår smärta i hästens hovar. Varför hästen får fång kan ha många olika orsaker och trots att sjukdomen har varit känd sedan 1700-talet kvarstår än idag frågetecken varför den uppstår.

Den vanligaste är en överkonsumtion av lättjästa kolhydrater. En överkonsumtion orsakar en kraftig jäsning i grovtarmen vilket resulterar i mycket mjölksyra som sänker pH, som i sin tur skadar tarmslemhinnan. Det låga pH-värdet i grovtarmen medför att många mikroorganismer dör och i samband med det frigörs gifter, endotoxiner. Dessa gifter frigör andra ämnen som stör blodcirkulationen kan orsaka fång.

En annan orsak till fång är hormoner.

Detta kan du göra för att förebygga fång:
 • Utsätt din häst för så få riskfaktorer som möjligt.
 • Se till att din häst inte är överviktig.
 • Var försiktig vid foderbyten.
 • Låt verka din häst regelbundet och ha inte för långa intervall mellan verkningarna.
 • Motionera din häst regelbundet.

4. Tarmvred

Tarmvred är en form av kolik som förekommer mer sällan, men som är mycket mer allvarlig och kan vara livshotande. Tarmvred innebär att ett större eller mindre tarmavsnitt ligger fel vilket kan leda till att foderpassagen till och från detta tarmavsnitt försämras och i värsta fall förhindras. När detta sker störs blodcirkulationen till det drabbade området vilket ger hästen kraftiga smärtor. Operation är oftast den enda behandlingen och om hästen inte når operationsbordet inom några få timmar utvecklas snabbt kallbrand i det drabbade tarmavsnittet och hästen går längre inte att rädda. Vid tarmvred blir hästen mycket sjuk på kort tid.

När din häst är sjuk eller visar symptom på sjukdom ska du kontakta veterinär. Det är viktigt att en veterinären får undersöka och diagnostisera hästen eftersom att själv sätta diagnos riskerar att förvärra hästens tillstånd.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: