Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

Värmen är här! Förebygg hygieniska problem i din anläggning

Nu är äntligen sommarvärmen här. Växtligheten frodas såväl i naturen som för mikroorganismerna i våra foderanläggningar. Genom en god rutin med inspektion och rengöring av foderanläggningen kan risken minskas för oönskad mikrobiell tillväxt och bibehålla goda produktionsresultat.

Silos

Högre temperatur och temperaturvariationer mellan dag och natt kan bidra till kondens i våra silos. Fukt i kombination med hög temperatur ger helt förträffliga tillväxtförutsättningar för både goda och dåliga bakterier. Vid kondens i silon så kan fodret/råvaran i silon absorbera vattnet, vilket kan resultera i hög hängningsbenägenhet samt att foder fastnar på väggen i silon och börjar mögla, detta kan resultera i minskat näringsinnehåll och produktionsstörningar.

Bra att tänka på!

När spannmålssilon börjar bli tom så är det större risk för kondens och då kan det vara läge att ta en hygienanalys på spannmålen.

Optilab erbjuder hygienanalys av foder och foderråvaror!

Torrfoderanläggning

Lätt att glömma är att även denna anläggning kräver sin rengöring för optimalt resultat. Det finns många ställen där det kan samlas gamla foderrester som möglar och kontaminerar fodret i ledningarna. De ställen som bör kontrolleras och rengöras extra noggrant är filtret vid blandaren, drivstationer och hjulkapslar, där det ofta påvisas förekomst av toxiner.

Kenosan – Rengöringsmedel för stallar och inredning

Visste du att…

Mögel kan bilda mykotoxiner och vanliga symptom för detta är t.ex.:

  • Ökad frekvens av ändtarmsframfall
  • Svullna könsorgan på nyfödda smågrisar
  • Avsaknad av brunst
  • Ökad andel kastningar/aborter

Blötfoderanläggning

Med en välskött blötfoderanläggning finns utmärkta möjligheter att uppnå en effektiv produktion. Men vid otillräcklig rengöring av anläggningen uppstår problem. Mikrofloran blir obalanserad och fel bakterier och jästsvampar kommer att dominera. pH-värdet blir svårt att kontrollera. Detta kan resultera i förlust av aminosyror och dåligt foderintag. För suggorna kan det leda till en försämrad mjölkproduktion och i slaktgrisstallen kan det uppstå problem med tarmblödningar, försämrad tillväxt och högre foderförbrukning. Rengör du din blötfoderanläggning regelbundet slipper du dessa problem. Det tar lite extra tid men du vinner en bra produktion.

DM Clean – Rengöring av vatten- och blötfodersystem

Värt att hålla koll p(å)H!

Optimalt pH-värde i en blötfoderanläggning ska ligga på 4,5. Det mäts i blandarkaret och i tråget direkt efter utfodring med en pH-mätare.

Det kan vara dags att rengöra din foderanläggning när:

  • När det finns oönskade foderrester kvar i silon
  • Grisarna uppvisar ett försämrat foderintag
  • Det är beläggningar i foderrören
  • Höga värden av mögel- och jästsvampar har konstaterats
  • pH-värdet inte kan kontrolleras
  • Gården ska saneras
Lisa-Stensson-Produktchef-Gris-på Svenska-Foder
Lisa Stensson

Produktchef Gris

lisa.stensson@svenskafoder.se

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: