Search
Close this search box.

.

.

Vatten – den viktigaste näringsbiten

En fågel dricker nästan dubbelt så mycket vatten som den äter foder. Är vattnet inte hygieniskt bra påverkar detta fågeln negativt. Det kan exempelvis visa sig i mag- och tarmstörningar, lägre foderintag, sämre tillväxt och foderomvandlingsförmåga.

Undvik biofilm

När vi tillsätter tillskott via vattnet, som exempelvis vitaminer, bildas lätt biofilm i ledningarna. Biofilm är ett lager av organiskt material som sätter sig på insidan av vattenrören. Dessa biofilmer är perfekt tillväxtsubstrat för sjukdomsframkallande mikroorganismer. Biofilm kan täppa till ventiler, minska volymen i vattenrören med 70-80% och därmed minska vattengenom-strömningen betydligt. Biofilmens innehåll av olika mikro-organismer kan också ha negativ effekt på vaccin och vitaminer som tillsätts i vattnet.

En enkel högtrycksspolning avlägsnar inte biofilm. Det gör inte heller klor och jodprodukter. En effektiv rengöring och desinfektion kräver tillsats av syre.

Väteperoxid verkar desinficerande och antiseptiskt mot ett stort spektrum av mikroorganismer, såsom bakterier, virus, svampar, jäst, mögel och bakteriesporer. Den är skonsam både mot huden och samtidigt miljön då det efter användning enbart kvarstår syre och vatten.

DM Clean

Rengöring av vattensystem. Innehållet av kalium- och natriumhydroxid säkrar en effektiv rengöring även vid lägre vattentemperaturer. För bästa resultat ska systemet desinficeras efteråt med CID 2000.

Användning
Tillsätt 3-5 % DM Clean till vattensystemet och låt verka i max 2 h. Skölj därefter noggrant med vatten.

 • Tar effektivt bort fett – och proteinbeläggningar
 • Innehåller korrosionsskydd
 •  Lämplig att använda om vattensystemet har mycket biofilm
 • Godkänd i ekologisk produktion

  10 kg förpackning

CID 2000

Rengöring och desinfektionsmedel för vattenledningar. Cid 2000 består av 20 % stabiliserat väteperoxid (H2O2) som bryts ned till vatten (H2O) och syre (O2). Det fria, gasformiga syret kommer att ”skrubba” på biofilmen, få den att lossna och lösa upp den. Innehåller även perättiksyra, ättiksyra och organiska syror.

Användning
I tomma stallar doseras 2 % CID 2000 i vattenledningarna. Låt blandningen stå i 6-18 h innan den noggrant sköljs med vatten. Produkten lämpar sig också väl att använda när det är djur i stallarna exempelvis som rengöring efter dosering av vitaminer etc. Gör då en brukslösning med 0,2-0,4 liter CID 2000 + 10 liter vatten och sätt sedan medicinblandaren på 1 %.
Detta bör göras 24 h efter det att vitaminerna etc. slutat tillsättas. Kan användas till kycklingar redan från insättning och under första veckan.

 • Kan användas både med djur i stallet och i tomma stallar.
 • Avlägsnar effektivt biofilm och mineraliska beläggningar
 •  Skonsam mot material av plast och rostfritt stål
 • Är en väl beprövad produkt med mycket brett avdödningsspektrum
 • Godkänd i ekologisk produktion


25 eller 240 kg förpackning

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: