Sök
Stäng denna sökruta.

.

.

X-zelit ger dina kor en problemfri start

Kalciumbrist påverkar din produktion. Kalvningsförlamning drabbar runt 3 % av korna i Sverige, främst omkalvarna. SLU har beräknat den årliga kostnaden till över 30 miljoner kronor. Därtill kommer kostnaden för sänkt mjölkproduktion och följdsjukdomar. Erika Nyström, Produktchef Nötfoder menar att det är denna subkliniska kalciumbrist som kostar din produktion mest. Omkring 50 % av omkalvarna har en subklinisk kalciumbrist. Med X-zelit kan du påverka kornas laktation positivt och bibehålla en stabil kalciumnivå i blodet. X-zelit ser till att du får en problemfri start på laktationen och ökar din mjölkproduktion.

Låga kalciumnivåer efter kalvningen påverkar produktionen negativt. Det är framförallt den subkliniska kalciumbristen som kostar dig mest.

– En subklinisk kalciumbrist är svår att upptäcka. Den ger inte kalvningsförlamning men ökar risken för andra sjukdomar som tillexempel mastit och livmoderinflammation, berättar Erika Nyström. En av förklaringarna är att djur med låga kalciumnivåer i blodet får ett försämrat immunförsvar.

– Även musklernas funktion är beroende av kalcium. När musklerna fungerar sämre stänger sig spenkanalerna sämre och risken för mastit ökar. En försämrad muskelfunktion ökar också risken för kvarbliven efterbörd och löpmagsförskjutningar.

Eftersom man ofta ser försämrat immunförsvar ökar även risken för livmoderinflammation. En sådan inflammation kan försämra både äggets och fostrets utveckling. Man har i försök sett kor med kalciumbrist som får en sänkt dräktighetsprocent och en längre tid till konstaterad dräktighet, trots till synes normal ägglossning.

– Tydliga samband har också påträffats mellan låga kalciumnivåer i blodet och höga nivåer av NEFA och ketonkroppar, fortsätter Erika. Dessa ämnen och därmed kalciumbrist är starkt kopplade till energibrist och försämrad fruktsamhet.

Så har vi då mjölkavkastningen.
– Eftersom muskler är beroende av kalcium och även vom- och tarmrörelserna, ser man ofta ett sänkt foderintag kopplat till låga kalciumnivåer i blodet. Detta ger såklart en sänkt mjölkavkastningen.

– Dessa olika parametrar sammanlagt visar att det inte är de kliniska kalvningsförlamningarna som kostar mest pengar, utan den subkliniska kalciumbristen. Bortfallet i mjölkproduktionen står för den största kostnaden.

Vad kan då X-zelit hjälpa till med?

– X-zelit binder till sig kalcium från fodret, förklarar Erika. Det gör att kon aktiverar sitt eget hormonsystem och frisätter kalcium från skelettet.

– Vid kalvning är hon då väl förberedd att frisätta de stora mängder kalcium som krävs och genast ta upp och utnyttja kalcium maximalt från såväl fodret som från egna kroppsreserver, fortsätter hon. På så sätt förhindras kalciumbrist och de därtill kopplade problemen runt kalvning samtidigt som mjölkproduktionen gynnas. Utfodringen av X-zelit ska alltid upphöra vid kalvning.

X-Zelit Complete All Dry

X-Zelit och sintidsmineral i samma produkt. För att minimera antalet produkter som ska hanteras och doseras finns X-Zelit Complete All Dry. Det är en produkt som innehåller både sintidsmineral, motsvarande Deltamin Sin, och X-Zelit.X-Zelit Complete All Dry ska utfodras med en giva på 300 g per dag under hela sintiden. Tack vare detta får sinkon i sig en välbalanserad sintidsmineral i kombination med X-Zelit. Produkten har fått en uppdaterad struktur till granulat. Utfodringen av X-Zelit Complete All Dry ska alltid upphöra vid kalvning.

Easy-X – Nytt recept!

Kraftfoder med X-Zelit, bypassprotein och extra metionin. Easy-X är ett smidigt sätt att förbereda sinkorna inför kommande laktation. Easy-X förser sinkon med rätt mängd X-Zelit samtidigt som hon får rikligt med bypassprotein, dvs AAT samt extra vomskyddat metionin. Metionin är viktigt för att upprätthålla en effektiv leverfunktion, få en bra start på laktationen samt en högre mjölkproduktion. För att gynna immunförsvaret och råmjölkskvaliteten behöver sinkon extra protein av god kvalitet. För att förbättra proteintillförseln inför kalvning så höjer vi nu proteintilldelningen med Easy-X i ett nytt recept.Det är också den här perioden, närmast inpå kalvning som konsumtionen sjunker samtidigt som näringsbehoven ökar. Bara grovfodret räcker inte till. Med Easy-X blir kon bättre förberedd för övergången till laktationen samtidigt som hon tack vare X-Zelit undviker kalciumbrist.Du fodrar 3 kg Easy-X per ko och dag under de sista två veckorna innan kalvning. Fortsätt utfodringen med ditt vanliga sintidsmineral fram till kalvning. Utfodring med Easy-X ska alltid upphöra vid kalvning.

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Sök
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: